top of page

Thailandske tollregler

Før du reiser til Thailand, så kan det være greit å sette deg inn i de thailandske tollreglene. Reglene for innførsel av personlige eiendeler og varer er enkle. Men det er også noen forbud du bør være klar over..

 

Selv om bestemmelsene for medisiner, ikke reguleres av tolloven så har vi valgt å legge til litt info om medisiner under tollreglene. 

Alkohol og tobakk

 • Du kan ha med 1 liter alkoholholdig drikke.  

 • Du kan ha med 200 sigaretter eller 250 gram tobakk (tilsvarer 10 bokser snus).

 • E-sigaretter er både ulovlig å innføre å bruke i Thailand. Straffen ved overtredelse er stor.

Hvor mye penger kan du ta med inn i Thailand? 

 • Beløp på mer enn 20 000 dollar må deklareres i tollen ved ankomst, dette gjør du ved å gå på rød sone hvor du fyller ut et erklæringsskjema.

 • Du er også pålagt og svare på eventuelle spørsmål tollen måtte stille. Unnlatelse er straffbart.

Her kan du lese mere om deklarering av betalingsmidler.

Matvarer 

Tollvesenet opplyser på sine sider, at det ikke kan tas med mat inn i landet uten en skriftlig godkjenning fra Food and Drug Administration.

NB: På grunn av frykt for Afrikansk svinepest, så er det innført et totalforbud mot innførsel av svinekjøtt, forbudet gjelder alle produkter som inneholder svinekjøtt. Forbudet gjelder også kjøtt til personlig forbruk.

Narkotika

Innførsel (smugling) av narkotiske stoffer er forbudt og kan straffeforfølges. Thailand har svært strenge straffer for brudd på narkotikalovgivningen. innførsel av medisiner som er klassifisert som narkotika, kan også føre til svært strenge straffer.

Kjæledyr

For å importere levende dyr hit trenger man en importtillatelse fra veterinærmyndighetene (Department of Livestock Development – DLD). Den thailandske ambassaden i København har lagt en veileder på sine sider om hvordan en går fram ved import av dyr.

Forbudte produkter

 • E-sigaretter er både ulovlig å innføre å bruke i Thailand. Straffen ved overtredelse er stor.

 • Det er ikke lov å ta med seg Buddha-figurer ut av Thailand med mindre figurene og amulettene åpenbart er laget som suvenirer. 

 • Når det gjelder import og eksport av kunst og antikviteter bør en kontakte The Fine Arts Department.

 • Det finnes egne regler dersom du kan vise at du er buddhist.

 • Det er forbudt å ta piratkopier med seg inn eller ut av Thailand.

 • Jakt- og fiskekniver kan være definert som et våpen.

 • Våpen som skal brukes i konkurranse eller lignende. Må deklareres ved ankomst.

På Tollvesenets sider finner du mer informasjon.

Skal du ha med deg reseptbelagte medisiner til Thailand?

Her kan du sjekke om du må søke om innførsel av dine medisiner.

Knowledge on Narcotics in Thailand in Terms of Import for Personal Use

The drug-regulating law in Thailand involves the following three acts.

1. Narcotics Act B.E. 2522 (1979)

2. Psychotropic Substances Act B.E. 2559 (2016)

3. Drugs Act B.E. 2510 (1967)

Therapeutic drugs for human use are classified in pursuant to the Thai law into three categories, namely those considered narcotics, those considered psychotropic substances and those in neither of these two categories. This last category is regulated as drugs under the Drugs Act.

Regulation of the importation of drugs for personal use varies, depending on which act the drugs of interest belong to. Each act further specifies drug sub-categories, which are differently regulated.

Narcotics under the Narcotics Act and psychotropic substances under the Psychotropic Substances Act are classified into five and four schedules, respectively.

Schedule 2 narcotics under the Narcotics Act are permitted to be carried with patients into / out of Thailand in the quantity for 90-day use, provided that permission is granted by the Food and Drug Administration. On the contrary, the importation of schedule 1 is forbidden even though they are carried with patients.

Psychotropic substances in schedules 2, 3 and 4 under the Psychotropic Substances Act are permitted to be carried with patients into / out of Thailand in the quantity for 30-day use in the presence of medical certificates.

The importation of schedule 1 substances is forbidden even though they are carried with patients.

Drugs that are not regulated as narcotics or psychotropic substances are legally permitted to be carried with patients into / out of Thailand in the quantity for 30-day use. Its recommend that you should have a valid prescription and/or medical document of a physician for any drugs that carrying into Thailand.

For other products

 1. Medical Preparation and Drug Supplements, please contact directly to: Medicines Regulation Division. Email: drug@fda.moph.go.th Tel: +662 590 7165

 2. Medical Device, please contact directly to: Medical Device Control Division. Email: mdcd1988@fda.moph.go.th Tel: +662 590 7149

 3. Herbal Products, please contact directly to: Herbal Products Division. Email: herbaldivision@fda.moph.go.th econsultcenter@fda.moph.go.th Tel: +66 2590 7476

 4. Food and Food Supplements, please contact directly to: Food Division. Email: food@fda.moph.go.th Tel: +66 2590 7176, +66 2590 7257

 5. Cosmetic, please contact directly to: Cosmetic Control Group. Email: Cosmetic@fda.moph.go.th Tel: +66 2590 7273, +66 2590 7277

Kilde: Narcotics Control Division Food And Drug Administration, Ministry of Public Health

bottom of page