top of page

Visuminformasjon for Thailand 

NB: Dette er kun ment som en veiledning om visum prosessen, Thaifeber.no tar ikke ansvar for eventuelle endringer i lovverket. så en bør alltid dobbeltsjekke på ambassadens nettsted. 

Det finnes mange typer visum, men vi har kun omtalt de 3 typene visum som er mest brukt.

E-visa

Den 1. juni 2021 innførte den kongelige Thailandske ambassaden i Oslo en e-Visa portal. Alle søkere må nå levere dokumentene sine elektronisk via nettstedet https://thaievisa.go.th

 

Slik går du fram

Registrere deg på thaievisa.go.th, last så opp relevante dokumenter og betal så gebyret for visumet. (Visa-avgifter refunderes ikke ved avslag eller om en skriver feil.)

 

316389179_544346810812119_591976734518853949_n.jpg

Inntil 45 dager (Visumfritt)

 

Innehavere av ordinære norsk pass og nødpass som reiser til Thailand på turistbesøk,

kan oppholde seg uten visum i Thailand i inntil 45 dager.

Et slikt opphold kan forlenges én gang for 30 nye dager hos lokale immigrasjonsmyndigheter.

Thailandske immigrasjonsmyndigheter kan be om bekreftelse på videre reise

(f.eks. flybillett for retur eller videre reise). slik går du fram med og søke om nye 30 dager.

Merk at dette er en midlertidig utvidelse,

som gjelder fra 1. oktober 2022 og frem til 31. mars 2023.


Passet ditt må være gyldig minst i 6 måneder ved innreise til Thailand.

60 dagers opphold (turistvisum)

Norske borgere på turistbesøk kan oppholde seg i Thailand i inntil 30 dager uten å søke om visum, forutsatt at du har returbillett ved innreise.


Skal du være i Thailand i mer enn 30 dager du søke om visum. 

Dokumentene som kreves:

 

 • Passet ditt må være gyldig minst i 6 måneder ved innreise til Thailand. 

​​​

 • Passbilde som ikke er eldre enn 6 mnd. 

 • Kopi av betalt flybillett ut av Thailand.

 • Dokumentasjon på bosted (hotell eller privat)

 • Reiseforsikring som dekker alle utgifter til medisinske behandlinger inkludert COVID-19 verdt minst 10 000 USD

 • Dokumentasjon på at en har tilstrekkelig med penger (20 000 Baht ≈ 6000 NOK per person og 40 000 Baht ≈ 12000 NOK per familie).

Dette visumet kan forlenges med inntil 30 dager: 

slik går du fram med og søke. 

MERK: Ambassaden forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon/dokumenter i henhold til e-Visa-systemet.

Avgiften for dette visumet er:

SINGLE ENTRY: 350 NOK 
MULTIPLE ENTRY: 1700 NOK

Immigration Thailand-ny slogan-good guys

Non-immigrant O-visum

Søkere som søker om Non-immigrant O-visum, må være minimum 50 år og motta en månedlig pensjons/trygd på minimum 65 000 baht (ca. 20 000 kroner etter skatt).

Dokumentasjon som kreves: 

 • Passet ditt må være gyldig minst i 6 måneder ved innreise til Thailand.

 • Passbilde som ikke er eldre enn 6 mnd.

 • Kontoutskrift som viser en saldo på minst 800 000 Baht-eller et inntektsbevis med en månedslønn på ikke mindre enn 65 000 Baht / 20 000 NOK etter skatt, eller en inntektsbekreftelse fra NAV eller forsikringsselskap (dokumenter fra selvangivelse eller skatteoppgjør godtas ikke) en kan bruke en kombinasjon av penger på konto og en månedlig inntekt, men dette må ikke bli mindre enn 800 000 Baht i året.

 • Dokumentasjon på bosted: Kopi av hotellreservasjon / leiekontrakt / skjøte på egen bolig. Hvis du bor hos en familie, kreves et invitasjonsbrev fra vertsfamilien sammen med en kopi av deres thailandske ID eller husregistrering. Søkerens navn må angis tydelig. 

 • Kopi av oppholdskort eller annen dokumentasjon som viser at søkeren har lovlig opphold i Norge (kun for ikke-norske statsborgere)

MERK: Ambassaden forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon/dokumenter i henhold til e-Visa-systemet.

Visumets gyldighet

 

90 dager.

Avgiften for dette visumet er:

SINGLE ENTRY: 350 NOK 
MULTIPLE ENTRY: 1700 NOK

316389179_544346810812119_591976734518853949_n.jpg

Non-immigrant O (Familie)

Søkere som søker om Non-immigrant O-visum, må være være i familie med en thailandsk statsborger. 

(nærmeste familie inkluderer ektefelle og barn)

Søkere som oppfyller følgene krav kan søke om Non-immigrant- O-visum basert på familie.

● Ektefelle til en thailandsk statsborger.

● Barn av en thailandsk statsborger (søker må være under 20 år med mindre de ikke er i stand til å forsørge seg selv på grunn av mental eller fysisk tilstand)

● Lovlig adoptert barn av en thailandsk statsborger (søker må være under 20 år med mindre de ikke er i stand til å forsørge seg selv på grunn av en mental eller fysisk tilstand)

● Forelder til en thailandsk søker har ingen aldersbegrensning i tilfelle barnet er under 20 år. Søker har ingen aldersbegrensning dersom barnet er under 20 år.

Dokumentasjon som kreves: 

1.  Pass eller reisedokument med gyldighet minst 6 måneder.

2.  Passbilde, tatt i løpet av de siste seks månedene.

3.  Dokumentere økonomi (f.eks. kontoutskrifter, bevis på inntjening, bevis på sponsing fra en tredjepart).

4.  Dokumentasjonskrav på forhold til en familie i Thailand.

 • Ektefelle til en thailandsk statsborger: Vigselsattest + En kopi av ID-kortet til den thailandske ektefellen.

 • Barn av en thailandsk statsborger / Lovlig adoptert barn av en thailandsk statsborger: Fødselsattest / Adopsjonsattest + En kopi av ID-kortet til den thailandske forelder.

 • Forelder til en thailandsk statsborger: Fødselsattest / Adopsjonsattest + En kopi av ID-kortet til det thailandske barnet.

5.  Dokumentere bosted i Thailand.

6. Invitasjonsbrev fra din ektefelle som bekrefter at dere begge fortsatt er gift og han/hun bekrefter besøket ditt.

 

7.  Kopi av betalt flybillett.

8.  Kopi av oppholdskort eller annet bevis for at søkeren har lovlig opphold i Norge (kun for ikke-norske statsborgere)

 

MERK: Ambassaden forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon/dokumenter i henhold til e-Visa-systemet.

Visumets gyldighet

90 dager.

Oppholdsperiode

Innehavere av denne typen visum gis i utgangspunktet en oppholdsperiode i kongeriket som ikke overstiger 90 dager med mindre annet er instruert av Office of Immigration Bureau.

Avgiften for dette visumet er:

SINGLE ENTRY: 700 NOK

MULTIPLE ENTRY: 1700 NOK

Visumsøkere anbefales å sende inn søknaden minst 15 virkedager før den planlagte reisedatoen til Thailand.

Kilde: thaievisa

Det finnes flere typer visum som ikke er omtalt her, på den Thailanske ambassaden i Oslo sitt nettsted kan du lese mere om de forskjellige visumene som Thailanske myndigheter tilbyr.

output-onlinepngtools.png

Ikke kast bort penger på visum byråer og andre agenter! søk heller råd i denne gruppen som består av hjelpevillige medlemmer, med god erfaring om de fleste visum typer.

My Post.png
Turistvisum
Non Immigrant O
Non Immigrant O-Familie
bottom of page