top of page

Medisiner og Helse 💊💉

Et reiseapotek bør inneholde et begrenset, men tilstrekkelig utvalg av utstyr og legemidler for å kunne gi førstehjelp og behandle små sår og vanlige plager. 

Det er viktig at utstyr og legemidler tilpasses reisefølgets alder og helse. Barn kan behøve andre legemiddelformer og styrker enn voksne. For å sikre riktig bruk bør pakningsvedlegget alltid ligge sammen med legemidlene. Noen har behov for å transportere sine medisiner i håndbagasjen. Det er helt tillatt.

reiseapotek-2.JPG

Pakk aldri nødvendige medisiner i innsjekket bagasje, men medbring disse i håndbaggasjen! 

Apotek og legekontorer

Apotek og legekontorer finnes så og si overalt, selv på de minste plasser, og mange supermarkeder har også medisinutsalg og legekontorer. I de større byene er utvalget av legemidler enormt og apotekene kan selge mange legemidler uten resept. På de små stedene kan utvalget være noe mindre. De fleste apoteker er åpne fra 08 til 21. Åpningstidene hos legekontorene varierer.

Tips:

Fascino er en apotek kjede mange skryter av når det kommer til medisiner fra vår del av verden, Fascino har også et bra utvalg av batterier til høreapparater. 

unnamed.png

Oversikt over apotekkjeder i Thailand 

output-onlinepngtools.png

Vaksiner

Til tross for at Thailand er et av de tryggeste landene i Asia med hensyn til sykdommer og viruser, må turister være oppmerksomme på at faren for å bli smittet av myggbårne sykdommer er til stede.  

Trykkbildet for mere info om smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Thailand.

Vaksiner ved reise til Thailand.png

Anbefalinger og råd på denne siden kan aldri erstatte en konsultasjon med helsepersonell. Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor for vurdering av dine behov. For å få best mulig virkning av vaksiner bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise

Hva dekker Helfo i Thailand?

Pensjonister utenfor EU/EØS
Hvis du som pensjonist har flyttet til et annet land, er du ikke lenger automatisk medlem i den norske folketrygden. Bosetter du deg utenfor EU/EØS, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

Les mer...

Hva dekker ordinær stønad ved opphold i utlandet?
Som frivillig medlem av folketrygden med rett til såkalt ordinær stønad, kan du få dekket deler av utgiftene du har til ulike helsetjenester ved opphold i utlandet.

 
Les mer...

My project.png
output-onlinepngtools.png
helfo-logo.png_size-large.png
output-onlinepngtools-2.png
pngegg.png
output-onlinepngtools.png
iq-air-air-visual-logo.png
bottom of page