top of page

Reiseforsikring 🏝

Når du planlegger ferien, bør reiseforsikringen stå høyt på sjekklisten – helt der oppe sammen med pass og billetter, Reiseforsikringen gjelder så lenge du har reiseforsikring, men har som regel en begrenset varighet når det gjelder enkeltreiser. Standard varighet for enkeltreiser er som regel 70 dager, men varigheten kan utvides til 90, 120 eller 180 dagers reiseforsikring.

Men vet du egentlig hva reiseforsikringen din dekker?

En reiseforsikring består av svært mange elementer.

De viktigste dekningene er reisesykdom

og hjemtransport.
Hvor gjelder reiseforsikringen?


Det er varierende grad av valgmuligheter på reiseforsikringen avhengig av forsikringsselskapet.

Hos noen selskap du du velge om du vil ha Norden, Europa eller dekning i hele verden. Forsikringen koster mindre jo mindre området er.

Det vanlige er at den gjelder i hele verden.


Alle helårs reiseforsikringer gjelder også på kortere turer i Norge.

Men det viktige for oss som reiser, er at reiseforsikringen ikke stiller minimumskrav til opphold. Reiseforsikringene gjelder ikke i hjemmet, på arbeidsstedet eller på strekningen hjem-arbeid.Hvem gjelder forsikringen for?

Det vanlige er å kjøpe reiseforsikringen for enkeltperson, eller familie. Er dere for eksempel to samboere vil dere kunne kjøpe en familiereiseforsikring siden dere er i felles husstand.

Det er viktig er å sjekke hvor lenge barna dekkes av forsikringen. Dette vil variere noe fra selskap til selskap. Det finnes utallige tilbud avhengig av størrelsen på familien.

En del av reiseforsikringene dekker også barnebarn.Typer reiseforsikring

Du kan kjøpe flere typer reiseforsikringer:

 • Vanlig helårsforsikring

 • Reiseforsikring på en bestemt tur

 • Reiseforsikring som kjøpes per dag

 • Reiseforsikring for studenter (under ca 26 år)

 • Reiseforsikring gjennom kredittkort


Husk at de fleste reiseforsikringene ikke dekker uhell! Mange tror at ulykke og uhell er det samme, men slik er det ikke. Uhell er for eksempel å miste mobiltelefonen i gulvet. dette er noe mange selskap ikke dekker.


Varighet på reiseforsikringen


Standard varighet på en helårs reiseforsikring er fra 45 til 90 dager. Skal du på ferie lenger enn dette må du kjøpe utvidet varighet. Å forlange reisetiden er som oftest veldig dyrt. Som regel må dette gjøres før reisen starter.Hovedelementene i en reiseforsikring


En reiseforsikring består av disse hovedelementene:

 • Reisegods

 • Reisesyke

 • Reiseforsinkelse

 • Ulykke

 • Avbestillingsforsikring

 • Evakuering

 • Rettslig ansvar

 • Rettshjelp

 • Egenandelsforsikring leiebil


Ofte er det unntak i forsikringsvilkårene for ting de fleste av oss gjør på ferie uten å tenke over det. For eksempel de ulike vannsportene og aktivitetene som tilbys ved stranden.

Noen selskap dekker heller ikke ulykke med Motorbike, så sjekk grundig med ditt selskap hva de dekker.
Dette er de vanligste reiseforsikrings-«fellene»:

 • Tyveri av reisegods ved flyreiser dekkes normalt ikke hvis du har plassert verdigjenstander i ekspedert bagasje. Derfor bør du ta med deg kamera, smykker og andre verdigjenstander om bord i flyet som håndbagasje.

 • Stjålne og misbrukte kredittkort dekkes ikke av reiseforsikringen. Blir du utsatt for denne typen tyveri, er det kortselskap og eventuelt banken du skal ta opp saken med. Stjålne kontanter opptil et visst beløp kan derimot bli refundert gjennom vanlig reiseforsikring.

 • Dersom du skader andre personer eller gjenstander med leid motorkjøretøy, vil dette ikke være dekket. Derfor bør du tegne egen forsikring der du leier kjøretøyet.

 • Med et gyldig europeisk helsetrygdkort (helfo.no) har du innenfor EØS-området rett på de samme helsetjenestene som innbyggerne i landet du befinner deg. Derfor tror noen at man egentlig ikke behøver reiseforsikring. Men egenandelen kan være høy, og hjemreise/syketransport vil ikke nødvendigvis bli dekket. Uten reiseforsikring kan du derfor risikere store uforutsette utgifter.

 • Havner du i en ulykke der høyt inntak av alkohol kan hevdes å være medvirkende årsak, er det sannsynlig at reiseforsikringen ikke dekker eventuelle utgifter/erstatningskrav.

 • Er du blant de mer spenningssøkende, vær obs på at noen forsikringer ikke dekker ulykker knyttet til det som kan oppfattes som ekstremsport. For eksempel strikkhopp, fallskjermhopping/paragliding, rafting/elvepadling, kiting og turer med luftballong. Dette er imidlertid et område der selskapene er i gang med en «liberalisering», fordi statistikken tilsier at såkalt ekstremsport ofte har lavere ulykkesfrekvens enn mer vanlige ferieaktiviteter som fotball.

 • Skal du for eksempel reise jorden rundt, vær klar over at de fleste reiseforsikringer opphører ved utenlandsopphold på over 45 dager i strekk. Denne tidsbegrensningen nullstilles imidlertid hver gang du er hjemme.Tegn tilleggsforsikring


Backpackere og eldre bør være spesielt oppmerksomme på det siste punktet, om tidsbegrensning. For her går svært mange i «fella». Man har for eksempel tegnet reiseforsikring for ett år, men ikke fått med seg at den kun gjelder for 45 dager i strekk. Skal du være i utlandet uavbrutt over lengre tid, bør du derfor snakke med forsikringsselskapet og tegne en tilleggsforsikring før reisen starter.Alder

Reiseforsikringen kan gjelde opp til en viss alder, dette er ulikt praksis mellom selskapene. Det kan også være svært store prisforskjeller mellom selskapene ved gitte aldersgrenser.

Varsling

Å få hjelp på skadestedet, og spesielt i utlandet, er en svært viktig del av reiseforsikringen. Om du blir ranet på gaten i Bangkok, eller om kofferten din har havnet på et annet kontinent enn det du befinner deg i, så er det viktig at du får hjelp med en gang.

De aller fleste selskapene er tilknyttet SOS International, men noen har sin egen.

Men det er uansett viktig at en varsler selskapet så fort som mulig.

Ved eksisterende sykdom

Til tross for at du sliter med en sykdom eller skader allerede før du drar på ferie, gjelder reiseforsikringen like fullt for deg. For eksempel hvis du har en dårlig rygg. og skulle prolapsene på nytt plage deg, anses dette for å være en akutt forverring av sykdommen,

og du har da full rett til erstatning for utgifter til medisinsk behandling.

Men er du så dårlig i ryggen at du knapt klarer å stavre deg opp flytrappen, er du nok ikke like «heldig». For du er tross alt selv ansvarlig for ikke å sette deg i situasjoner du med sikkerhet vet vil forverre lidelsen din.
Annen nyttig informasjon


I krise og nødssituasjoner oppfordres man til å ta kontakt med ambassaden i Bangkok: UBC II Building, 18. etasje 591 Sukhumvit Road, Soi 33 Bangkok 10110 Thailand Tel. fra Norge: 23 95 74 00 Tel: +66 (0)2204 6500 Fax: +66 (0)2262 0218 E-post: emb.bangkok@mfa.no Åpningstider: Mandag til fredag 09.00-12.00 og 13.00-16.00 Utenfor ambassadens åpningstid blir telefonhenvendelser til ambassadens sentralbord automatisk overført til UDs døgnoperative senter. Hit kan man også henvende seg direkte på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no.Dersom UD utsteder et reiseråd mot reiser til et land, så kan dette påvirke forsikringsdekningen din,

så det er alltid greit og sjekke UDs sider før din reise starterDet finnes utallige forsikringsselskaper, så en bør sjekke prisen med flere selskaper før en bestemmer seg. Nettstedet Smarte Penger sjekker ofte hvordan selskap som kommer best ut på pris og vilkår.


Oversikt over forsikringselskaper i Thailand finner du her


Comments