top of page

Over 32 000 trafikkulykker i Thailand de siste to årene

Thailand som ligger på verdenstoppen i trafikkulykker, opplevde i 2020 og 2021 totalt 32 190 trafikkulykker, ifølge transportdepartementet involverte de fleste ulykkene pickuper.

Zutobi et nettsted for førerutdanning som årlig publiserer en rangering over hvilke land som er sikrest og kjøre i,

rangerer Thailand som verdens nest farligste land å kjøre i.


I rangeringen havnet Thailand på en andreplass med 4,35 poeng, bak Sør-Afrika (3,41 poeng). USA ble nummer tre med 5,03 poeng.


I Thailand ble det i 2020 rapportert 21 052 ulykker og 11 138 ulykker i 2021.


De tryggeste landene og kjøre i er Norge 8,20 etterfulgt av Island 8,05 og Estland 7,90.

Faktorene som rangeringen baseres på inkluderer estimerte dødsfall på veiene, maksimale hastighetsgrenser på motorveier, bruk av bilbelte, alkoholrelaterte dødsfall og grenser for alkoholkonsentrasjon i blodet (BAC).


I følge det Thailanske Samferdselsdepartementets data forårsaket ikke motorsykler flest ulykker som mange antok, men de fleste ulykkene i 2020 og 2021 involverte Pickuper (37 prosent), etterfulgt av en kategori med private og offentlige kjøretøy (27 prosent).

Statistikk fra det Thailanske Samferdselsdepartementet:

Typer kjøretøy i ulykker: - Pickuper (37 %) - Private og offentlige kjøretøy (27 %) - Motorsykler (20 %) - Vogntog (8 %) - Sekshjuls lastebiler (6 %) - Varebiler (2 %)

Typer veier der flest ulykker skjedde: - Rett strekke uten helning (70 %) - Kurver uten helning (13%) - Kurver med helning (8 %) - Avkjøringer til kommersielle arenaer (3 %) - Kryss (1 %)

Type ulykker: - Velt eller skrens på rett strekke (43 %) - Påkjørsel bakfra (31 %) - Velt eller skrens på kurvede veier (13 %) - front mot front (5 %) - Kræsj i trafikkbarrierer (4 %) - Kræsj i kryss (2 %) - Påkjørsel av fotgjengere (2 %)

Årsaker til ulykker: - Brudd på fartsgrensen (78 %) - Kutte kjørebanen foran av fotgjengere, kjøretøy eller dyr (8 %) - Sovner bak rattet (4 %) - Fyllekjøring (3 %) - Brudd på trafikklys eller skilt eller kjøretøy som ikke fungerer (2 %) - Ulovlig forbikjøring av andre kjøretøy, ikke la kjøretøy på hovedvei passere først (1%).Kilder: The Nation Thailand I ZutobiComentários


bottom of page