top of page

Svensk minister: Thailandske bærplukkere utsettes for moderne slaveri

Sveriges likestillingsminister Pauline Brandberg, sammenligner kommersiell bærplukking med en form for slavehandel og sier loven må endres.
blåbær sverige

Mens utenlandske arbeidere som hentes inn for å plukke bær i Norge, hovedsakelig jobber for frukt- og bærbønder på dyrket mark, er det i Sverige mye vanligere å hyre utenlandsk arbeidskraft, ofte thailendere, for å plukke skogsbær som blåbær og tyttebær. Det er som oftest et mye mer anstrengende og tidkrevende arbeid enn å plukke bær på en jordbæråker. I tillegg tar mange av de utenlandske arbeiderne opp lån for å kunne reise til Sverige.


– Det er ikke rimelig at vi skal importere slavehandel til Sverige, sier likestillingsminister Paulina Brandberg (V).


I år har rundt 6000 personer søkt om å få plukke bær i Sverige. Fjoråret var kaotisk, I fjor skrev en gruppe på 250 thailendere et brev til regjeringen der de fortalte om overgrep og brudd på arbeidsmiljølovene. De skal ha bodd under kummerlige forhold uten tilstrekkelig med mat og losji, og mange skal også ha reist hjem til Thailand med gjeld i stedet for lønn.Dette året forventes også å bli et dårlig fruktår, noe som kan gjøre forholdene enda verre. Likestillings- og visearbeidsmarkedsminister Paulina Brandberg (V) sier at regjeringen jobber med sterke grep for å skape bedre forhold i bærnæringen.


– Det som foregår i våre svenske skoger med de thailandske bærplukkerene kan ikke beskrives som noe annet enn en moderne form for slaveri. Og det skal selvsagt ikke forekomme i Sverige. Det er helt uakseptabelt, sier Brandberg til SVT.

Vil endre loven

Å la næringen fortsette i samme spor er ifølge statsråden ikke et alternativ. Regjeringen arbeider for tiden med tiltak rundt arbeidslivskriminalitet, samarbeid mellom myndigheter men også med endringer i migrasjonslovgivningen.


Samtidig tar det tid å gjennomføre disse endringene og allerede neste uke begynner bærplukkerne å ankomme de svenske bærskogene. I fjor gjorde Migrationsverket kun en håndfull stikkprøver av de rundt 6500 thailandske bærplukkerne i Sverige.


– Det skal ikke være noen soner hvor menneskehandel eller slaveri kan gå ustraffet i Sverige. Vi må sørge for at myndighetene får de verktøyene og ressursene som kreves for å kunne handle kraftfullt. Uansett hvor i landet problemet oppstår, sier Paulina Brandberg.Kilde: SVT
nyhetsoppdateringer Thaifeber

Comentários