top of page

Trafikalt poengsystem innføres i januar

Fra 9. januar vil det thailandske politiet og landtransportavdelingen håndheve et poengsystem for å begrense trafikkforseelser og farlig kjøring, i et håp om å øke sjåførenes disiplin på Thailands beryktede veier.

Hver førerkortinnehaver vil få 12 poeng og vil bli trukket poeng for hvert lovbrudd en blir tatt for å begå. Poengfradrag er delt inn i fire nivåer, som avhenger av alvorlighetsgraden av overtredelsen.


Det trekkes ett poeng for bruk av mobiltelefon under kjøring, manglende hjelmbruk på motorsykkel, unnlater å bruke setebelte, overskridelse av fartsgrensen, kjøring på fortau, ikke stopper for fotgjengere, ikke viker for utrykningskjøretøy, uaktsom kjøring, kjøring uten kjennemerker eller med skilt tildekket og uten avgiftsmerke.


To poeng trekkes for kjøring på feil side av veien, kjøring når førerkort er beslaglagt eller inndratt og når en unnlater å stoppe i lyskryss.


Tre poeng vil bli trekt dersom sjåføren viser seg å være inkompetent, bedrive street racing og begår kjøring uten tilbørlig aktsomhet og oppmerksomhet.

Det trekkes maksimalt fire poeng for fyllekjøring, kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten hensyn til andres sikkerhet.


Ett poeng vil også bli trekt for andre lovbrudd, som kjøring med ubetalte trafikkbøter, unnlatelse av å følge trafikkskilt, unnlatelse av å framvise førerkort når politiet ber om det, parkering på områder med parkerings forbud.


Sjåfører som får trukket alle de 12 poengene vil få førerkortet beslaglagt i 90 dager. Hvis de derimot fortsetter å kjøre, kan de risikere tre måneders fengsel og/eller en bot på 100 000 baht.


Hvis en sjåfør har fått inndratt av førerkortet tre ganger i løpet av tre år, vil en få inndratt alle førerkortene dersom førerkortet blir beslaglagt for fjerde gang.


Poeng returneres automatisk tilbake etter ett år. Hvis en kun har seks poeng igjen, kan sjåføren måtte delta på et opplæringskurs, arrangert av Landtransportavdelingen, dette for å gjenopprette poeng. Hvis alle poengene er trukket fra, vil sjåføren få førerkortet inndratt i 90 dager.


Når det nye poengsystemet trer i kraft, så vil sjåførene kunne sjekke poengsummen sin på e-Ticket eller på Paotang-applikasjonen som en får til både Apple / Android telefoner.Kilde: thaipbs

Comentarios


bottom of page