top of page

Helseministeren vil fjerne COVID-19 fra listen over Akuttmedisinske tilstander

Helseminister Anutin Charnvirakul insisterte mandag på å gå videre med planen for å endre betingelsene for Covid-19-behandling, og sa at avgjørelsen var i tråd med regjeringens strategi med å nedgradere koronaviruset.


Han bekreftet sitt standpunkt etter at hans stedfortreder, Sathit Pitutecha, søndag ba ham om å utsette implementeringen en måned til. Da han var bekymret for økningen i Omicron-tilfellet de siste dagene.


(annonse)

Folkehelsedepartementet planlegger å fjerne Covid-19-behandling fra listen over tilstander som dekkes av ordningen med universell dekning for akutte pasienter (UCEP) fra begynnelsen av neste måned.


(annonse)

Endringen innebærer at personer som tester positivt for koronaviruset, men som ikke trenger kritisk behandling, må til sykehuset der de er registrert i velferdsordningen for å få dekket kostnadene, hvis en blir innlagt på private sykehus så må en betale selv.(annonse)

Kun de med en kritisk sekundær infeksjon forårsaket av Covid-19 vil bli dekket av UCEP. UCEP tillater pasienter å søke behandling ved ethvert sykehus gratis i tre dager, og vil deretter overføres til sykehuset hvor de er registrerte.(annonse)

Anutin sa at ingen ville bli etterlatt av endringen da departementet planlegger å erklære Covid-19 som en endemisk sykdom innen utgangen av dette året.


National Health Security Office (NHSO) vil nedjustere kostnadene for en RT-PCR-testene til 900 baht og 1100 baht avhengig av test metode, spyttprøver blir gratis.


Kostnader for antigentester vil bli justert til 350 baht og 250 baht, avhengig av type testsett.


De daglige utgiftene for innleggelse ved "sykehus" vil være 1000 baht.Kilde: Bangkok Post


Comments


bottom of page