top of page

Phleng Chat Thai

Oppdatert: 30. apr. 2021


«Phleng Chat» (เพลงชาติ, bokstavelig «Nasjonalsang», også เพลงชาติไทย (Phleng chat Thai) «Thailands nasjonalsang») er nasjonalsangen til Thailand, tatt i bruk den 10. desember 1939. Teksten er skrevet av Luang Saranupraphan mens Phra Chen-Duriyang (Peter Feit, sønn av en tysk innvandrer) skrev melodien.


Sangen ble til få dager etter statskuppet i 1932, og ble kringkastet for første gang i juli det samme året. Khun Wichitmatra skrev de opphavlige ordene. I 1939 ble navnet på landet endret fra Siam til Thailand, og det ble utlyst en tevling om å skape nye ord til teksten. Luang Saranuprapan sitt bidrag vant. Statsminister Phibunsongkhram gav ordre om at sangen skulle spilles hver dag klokken 8.00 og 18.00, da alle måtte stå for å markere respekt. Denne loven gjelder fortsatt, og thailendere står, om ikke to ganger til dagen, men som regel når nasjonalsangen blir spilt.


Originaltekst

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


Transkripsjon

Pra-thet thai ruam lüad nüa chat chüa thai Pen pra cha rat pha thai khɔng thai thuk suan Yu dam rong khong wai dai thang muan Duay thai luan mai rak sa mak khi Thai ni rak sa-ngop, tae thüng rop mai khlat Ek-ka rat ja mai hai khrai khom khi Sa-la lüad thuk yat pen chat phli Tha-løng pra-thet chat thai tha-wi mi chai cha-yo


Oversettelse

Thailand er bygget opp av kjøttet og blodet til thaiene jorden i faderlandet tilhører barna helt der har de bodd frie i lang tid alle thaier ønsker å forbli samlet de søker fred, men viker ikke fra strid. De lar ingen legge dem under seg men ofrer sin siste dråpe blod for landet og vinner landet en skinnende seier.


Kilde: wikipedia


เพลงชาติไทย


Teksten til den thailandske nasjonalsangen, publisert i Royal Thai Government Gazette 10. desember 1939.
bottom of page