top of page

Thailand har et av de høyeste tapene av turisme inntekter i verden


Thailand har et av de høyeste tapene av turisme inntekter i verden med et tap på 37,504 millioner USD.


Landet ligger på fjerde plass på en liste som er publisert av selskapet Official ESTA, for og vise den økonomiske innvirkningen Covid-19-pandemien har på den globale reiselivsnæringen.


  • Som landet med flest rapporterte tilfeller av Covid-19, har USA hadd det største fallet i turisme inntekter med et totalt tap på 147,245 millioner USD

  • Spania det nest største inntektstapet på 46,707 millioner USD

  • Frankrike er verdens mest besøkte land med over 89 millioner turister hvert år, men påvirkningen av COVID-19 har resultert i et samlet inntektstap på 42 036 millioner USD

  • De karibiske øyene utgjør 50% av de som har hatt det høyeste prosentvise tapet i BNP, med Aruba, Turks- og Caicosøyene, Antigua og Barbuda, St. Lucia og Grenada som alle er rangert på listen over de 10 mest berørte


Reise og turisme er en av næringene som er blitt svært hardt rammet av Covid-19, og mange land har ikke hadd noe annet valg, enn å stenge grensene for turister i flere måneder på grunn av det globale pandemiutbruddet.


Som et resultat av disse reiseforbudene ble et stort antall flyreiser og helligdager avlyst i løpet av 2020, noe som etterlot verdens turisme på et lavest mulig nivå.


I 2019 bidro global reise og turisme 8,9 billioner USD til verdens BNP, men på grunn av pandemien resulterte den økonomiske innvirkningen av Covid-19 på verdens turismen i et totalt inntektstap på 935 milliarder USD på verdensbasis de første ti månedene av 2020.


ESTA har sett på det største inntektstapet og den høyeste prosentandelen av BNP som er tapt per land for å avsløre hvilke land som har blitt økonomisk mest påvirket av tapet av turisme forårsaket av Covid-19. Du kan se alle funnene her.


Landene med det største inntektstapet på grunn av Covid-19:

Comments