top of page

En gang Thai, alltid Thai!

Ingen thailandske statsborgere kan kastes ut av landet eller stoppes fra √• returnere hjem, heter det i en kunngj√łring fra Royal Gazette.
Royal Gazette

Ingen thailandske statsborgere kan kastes ut av landet eller stoppes fra √• returnere hjem, og deres statsborgerskap som er ervervet ved f√łdsel kan heller ikke tilbakekalles, heter det i en kunngj√łring fra Royal Gazette onsdag (10. juni 2020).


Kunngj√łringen, undertegnet av konstitusjonsdomstolens generalsekret√¶r Chaowana Traimas 28. mai 2020, siterte rettens kjennelse datert 21. mai 2020 om at utvisning av en thailandske statsborger eller forbud mot √• vende tilbake til kongeriket ikke er tillatt i henhold til artikkel 39 nr. 1 i Grunnloven.


Artikkelen sier ogs√• at tilbakekalling av en thailandsk statsborgerskap ervervet ved f√łdselen ikke er tillatt.Kilder: Royal Gazette I The Nation Thailand

bottom of page