top of page

En gang Thai, alltid Thai!Ingen thailandske statsborgere kan kastes ut av landet eller stoppes fra √• returnere hjem, og deres statsborgerskap som er ervervet ved f√łdsel kan heller ikke tilbakekalles, heter det i en kunngj√łring fra Royal Gazette onsdag (10. juni).


Kunngj√łringen, undertegnet av konstitusjonsdomstolens generalsekret√¶r Chaowana Traimas 28. mai, siterte rettens kjennelse datert 21. mai om at utvisning av en thailandske statsborger eller forbud mot √• vende tilbake til kongeriket ikke er tillatt i henhold til artikkel 39 nr. 1 i Grunnloven. Artikkelen sier ogs√• at tilbakekalling av en thailandsk statsborgerskap ervervet ved f√łdselen ikke er tillatt.


Kilde


bottom of page