top of page

En gang Thai, alltid Thai!

Ingen thailandske statsborgere kan kastes ut av landet eller stoppes fra å returnere hjem, heter det i en kunngjøring fra Royal Gazette.
Royal Gazette

Ingen thailandske statsborgere kan kastes ut av landet eller stoppes fra å returnere hjem, og deres statsborgerskap som er ervervet ved fødsel kan heller ikke tilbakekalles, heter det i en kunngjøring fra Royal Gazette onsdag (10. juni 2020).


Kunngjøringen, undertegnet av konstitusjonsdomstolens generalsekretær Chaowana Traimas 28. mai 2020, siterte rettens kjennelse datert 21. mai 2020 om at utvisning av en thailandske statsborger eller forbud mot å vende tilbake til kongeriket ikke er tillatt i henhold til artikkel 39 nr. 1 i Grunnloven.


Artikkelen sier også at tilbakekalling av en thailandsk statsborgerskap ervervet ved fødselen ikke er tillatt.Kilder: Royal Gazette I The Nation Thailand

コメント


bottom of page