top of page

Royal Gazette

Royal Thai Government Gazette, ofte forkortet til Government Gazette (GG) eller Royal Gazette (RG), er den offentlige journalen i Thailand. Lover vedtatt av regjeringen trer generelt i kraft etter publisering i GG.

Emblem of Thailand

ตราแผ่นดินของไทย


Royal Thai Government Gazette (Thai: ราชกิจจานุเบกษา, RTGS: Ratchakitchanubeksa ) var den første thai-språklige avisen som dukket opp i kongeriket og er også en av de tidligste avisene i Asia som fortsatt er i publisering. Kabinettssekretariatet, en avdeling hos statsministerens kontor, er ansvarlig for å trykke GG

 

Historie

GG ble først utstedt 15. mars 1858 av kong Mongkut (Rama IV) for å informere myndighetspersoner og allmennheten om nyheter om landet. Kong Jessadabodindra (Rama III) hadde tidligere fått trykt 9000 eksemplarer av et dekret om forbud mot røyking og salg av opium i 1839. Tidligere hadde kongelige skriftlærde utarbeidet dekreter for hånd. På grunn av de mange vanskelighetene dette medførte, fikk kong Rama IV derfor satt opp en trykkeri inne i det store palasset for å utgi GG med kunngjøringer fra myndighetene og forskrifter for tjenestemenn og offentligheten. Det er sannsynlig at de fleste av kunngjøringene som dukket opp i GG på den tiden ble skrevet av kong Rama IV selv.


Publiseringen opphørte 18 måneder senere da kongen ikke hadde tid til å redigere den, så dermed ble kunngjøringer skrevet ut og distribuert separat. I mai 1874 startet kong Chulalongkorn (Rama V) Government Gazette på nytt som en ukentlig publikasjon, og ga den serienummer én.


Den ble avviklet igjen i 1879 før den dukket opp igjen til hundreårsfeiringen av Bangkok i 1882 som Government Gazette Special.


I 1884 startet GG på nytt og har blitt trykt siden. Den ble endret noe i 1889, og brakte den nærmere vestlige standarder, som for eksempel London Gazette. Det inkluderte generelle kunngjøringer fra regjeringen, kongelige befalinger, lovverk, ministerielle forskrifter, nyheter om kongelige besøk, kongelige seremonier, religiøse gjenstander, kunngjøringer om kongelige dekorasjoner og rangeringer, kongelige nekrologer og prisen på uavskallet ris. Abonnementsprisen var åtte baht per år, hvis hentet fra trykkeriet, eller ti baht hvis levert hjem til abonnenten.


Kort fortalt så trer ikke lover og vedtak i kraft før de er publisert i Royal Gazsette.


RTGS

For romanisering av thai finnes standarden RTGS, som er det offisielle systemet for å transkribere thai-skrift til det latinske alfabetet (ราชกิจจานุเบกษา - Ratchakitchanubeksa)


Kilder: mratchakitcha I Wikipedia I SNL

Comments


bottom of page