top of page

Thai Airways med milliardoverskudd

Thai Airways International la fredag fram sine resultater for tredje kvartal, resultatene viser en omsetning på 37 milliarder baht.

THAI Reports Operational Performance Results for the Third Quarter of 2023

Dette er en økning på 12,6 % fra samme periode i fjor, som var 32.86 milliarder baht. THAI rapporterer samtidig om et overskudd på 16,31 milliarder baht for de første ni månedene i år.


Her er de viktigste punktene i kvartalsrapporten:

  • THAI og dets datterselskaper rapporterte et nettoresultat på 1,55 milliarder baht i tredje kvartal, en snuoperasjon fra forrige års tap på 4,78 milliarder baht.

  • Overskuddet som kan tilskrives morselskapet er 1,54 milliarder baht, eller lik 6,70 baht per aksje, sammenlignet med tapet på 2.190 baht per aksje i samme periode i fjor.

THAIs EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og amortisering) etter fradrag av kontantbetalinger for leieforpliktelser, inkludert leasingkostnader beregnet basert på faktisk flybruk, var 8,36 milliarder baht, opp 2,28 milliarder baht fra fjoråret. sa THAIs finans- og regnskapssjef, Cherdchome Therdsteerasukdi til The Nation Thailand.

Thaifeber Facebook

Som et resultat viser den kumulative ytelsen for de første ni månedene i år et resultat på 16,31 milliarder baht, sammenlignet med et tap på 11,25 milliarder baht i samme periode i fjor.

Resultatet fra kjernevirksomheten i tredje kvartal av THAI og dets datterselskaper før finanskostnader, eksklusive engangsposter, var 7,72 milliarder baht, mer enn det dobbelte av 3,80 milliarder baht i samme periode i fjor. Totale inntekter for tredje kvartal utgjorde 37 milliarder baht, opp 12,6 % fra fjoråret, hovedsakelig drevet av økning i passasjer inntektene på 6,46 milliarder baht (26,4 %), ettersom selskapet økte rekvensen på populære ruter.

Andre forretningsaktiviteter bidro med ytterligere 232 millioner baht (12,5%), hovedsakelig fra en økning i passasjertall til datterselskapene.

De totale utgiftene beløp seg til 29,29 milliarder baht, 349 millioner baht (1,2%) høyere enn året før, delvis på grunn av økt produksjon og/eller transportvolum.

Per 30. september opererte THAI og dets datterselskaper totalt 68 maskiner, med en flyutnyttelsesgrad på 12,1 timer, en økning på 21,5 % i tilgjengelige setekilometer og en økning på 22,0 % i inntekter for passasjerkilometer.

Den gjennomsnittlige kabinfaktoren var 77,3 %, noe høyere enn forrige års gjennomsnitt på 77,0 %, med totalt 3,27 millioner passasjerer transportert, en økning på 22,0 % fra år til år.

Flypriser Thailand Norge

I tredje kvartal i år, fortsatte THAI å følge sin rehabiliteringsplan, med fokus på å øke inntektene fra transport, utvide og forbedre flåteeffektiviteten, og utnytte ledige eiendeler for å forbedre den generelle konkurranseevnen, sa Cherdchome.

Andre viktige operasjonelle aktiviteter i dette kvartalet:

  • Utvide flyruter og frekvenser for å møte den økende etterspørselen fra thailandske og internasjonale turister, spesielt på Saporo-ruten.

  • Implementere effektivitetsforbedringer i flåten.

  • Motta en Airbus A350-900-maskin 1. november, for å betjene ruter til Kina i høysesongen.

  • Salg av eiendeler, inkludert to Boeing 747-400-maskiner og en Airbus A340-maskin, sammen med ubrukte motordeler, noe som resulterer i fullstendig overføring av eierskap til kjøperne.


THAI forventer at ytterligere to Airbus A350-900 maskiner vil bli levert før slutten av året. innen midten av 2024 så vil selskapet motta ytterligere seks A350-900 maskiner.


Det er inngått leasing avtaler om totalt 26 maskiner, avtelen omfatter 1 Boeing 787-9, 11 Airbus A350-900, 2 Airbus 330-300 og 12 Airbus 321(type ikke spesifisert).


THAI forbereder seg nå på å overføre samtlige Airbus A320-200 maskiner fra Thai Smile, dette skal være gjennomført innen første kvartal 2024.


Per 30. september i år hadde THAI og dets datterselskaper en forvaltningskapital på 234,29 milliarder baht, en økning på 18,2 % fra 31. desember 2022. Samlet gjeld har økt med 7,4 % til 289 milliarder baht fra 31. desember 2022. Den negative egenkapitalen til THAI og datterselskaper er 54,71 milliarder baht, ned med 16,32 milliarder baht, ifølge regnskapet som er sendt til SET.


Til tross for å gå inn i turistsesongen i flere regioner, forventes luftfartsindustrien å møte hard konkurranse når flyselskapene gradvis gjenopptar driften til nivåene før COVID-19. Dette kan sees fra åpningen av nye ruter og frekvensforbedringer til ulike flyselskaper. For eksempel har SAS gjenopptatt sin Bangkok -København-rute, og Lufthansa har gjeninnført sin Airbus A380 på sin Bangkok-München-rute.


Imidlertid betyr denne utviklingen, kombinert med en langsom økonomisk bedring i Kina og økende drivstoffpriser, at THAI vil fortsette å fokusere på kostnadseffektivitet, samtidig som de følger sin rehabiliteringsplan.Annonsere Thaifeber

Comments


bottom of page