top of page

Makha Bucha Dagen

Māgha Pūjā (også skrevet som Makha Bucha Day) er den nest viktigste buddhistiske festdagen, Makha Bucha blir feiret på fullmånedagen i den tredje månedagen, feiringen pågår i Kambodsja, Laos, Thailand, Sri Lanka og på fullmånedagen av Tabaung i Myanmar.

Maka Bucha dagen Thailand

Māgha Pūjā markerer en samling som ble holdt av Buddha og 1250 av hans fremste disipler. På denne dagen feirer buddhister etableringen av samfunnet av Buddhas disipler, og det er derfor den noen ganger kalles saṅgha-dagen. Saṅgha refererer til det buddhistiske disippelsamfunnet, og tradisjonelt defineres dette som klosterfellesskapet.


Māgha Pūjā fikk allmen utbredelse da den ble innstiftet som høytidsdag i Thailand av kong Rama IV på midten av 1800-tallet. Fra Thailand spredte den seg til andre sør- og sørøstasiatiske land. I dag er den en høytidsdag i flere av disse landene. Det er en anledning da buddhister drar til templet for å utføre forskjellige gagnlige aktiviteter, for eksempel å gi almisser, meditere og lytte til læren.


I Thailand brukes også pali-begrepet Māgha-pūraṇamī til feiringen, noe som betyr "å hedre på fullmåne i den tredje månemåneden". Noen forfattere omtaler dagen som den buddhistiske allehelgensdagen.


På denne dagen oppsummerte Buddha sin lære i disse versene:

Å unngå å gjøre det onde, gå inn for å gjøre det gode, foredle sitt eget sinn, – det er de oppvåknedes budskap.

Den edleste form for askese er standhaftig tålmodighet, men høyest av alt er nibbana, så sier de oppvåknede. Den som er andre til skade er slett ingen munk, og heller ikke en sann filosof er den som er andre til men.

Å ikke skade eller fornærme, å være behersket i samsvar med normen, å spise med måte, å føre et stille og rolig liv og dvele i høyere tankeplan, – det er de oppvåknedes budskap.

(Dhammapada vers 183 – 185)


På Makha Bucha Day er det et nasjonalt omsetningsforbud av alkohol i Thailand.Annonsere Thaifeber

Comments


bottom of page