top of page

Oljefondet kaster ut Thailands største olje- og gasselskap

Det er Virksomheten i Myanmar ligger bak utestengningen av det thailandske olje- og gasselskapet.

Oljefondet har besluttet seg for å utelukke det thailandske olje- og gasselskapet PTT PCL og datterselskapet PTT Oil and Retail Business PCL grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 b). Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 10. mai 2022., skriver fondet i en melding.


Tilrådingen om utelukkelse, som kommer fra Etikkrådet, skjer på bakgrunn av selskapets virksomhet i Myanmar.

PTTs datterselskap, PTT Exploration and Production PCL, er partner med det statlige oljeselskapet Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) i tre offshore gassfelt i Myanmar.

I februar 2021 gjennomførte militæret i Myanmar statskupp. Etter kuppet har militæret intensivert sine ekstremt grove overgrep mot sivilbefolkningen. Gjennom sin virksomhet i landet sikrer PTT og PTTOR militæret betydelige inntektsstrømmer som kan finansiere militærets virksomhet og overgrep. Selskapenes forretningssamarbeid med MOGE og MEC innebærer etter rådets mening en uakseptabel risiko for medvirkning til ekstremt grove overgrep.


Etikkrådet mener selskapenes forretningssamarbeid med MOGE og MEC innebærer en uakseptabel risiko for medvirkning til ekstremt grove overgrep.


PTTs datterselskap, PTT Exploration and Production PCL, er partner med det statlige oljeselskapet Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) i tre offshore gassfelt i Myanmar. PTTOR er partner i et fellesforetak med det militæreide konglomeratet Myanmar Economic Corporation (MEC) om bygging og drift av en oljeterminal og et fylleanlegg for flytende naturgass.


Verdien av Oljefondet er i skrivende stund på 12.613 milliarder kroner.

PTT Public Company Limited

Oljefondet


Kilde: Norges Bank

Comments