top of page

Thai Ambassaden i Oslo krever at en avtaler oppmøte

I en kunngjøring opplyser den kongelige thailandske ambassaden i Oslo om reviderte konsulære tjenester fra 2. november 2020 og utover


Foto: Wikimedia commons


Etter styrking av restriktive tiltak kunngjort av den norske regjeringen 27. oktober 2020 på grunn av den nåværende økningen av COVID-19-epidemien i Norge, og for å overholde de lokale tiltakene, vil den konsulære delen av Royal Thai ambassade begrense noen konsulære tjenester fra 2. november 2020 og utover.


Konsulærseksjonen har åpent fra mandag til fredag ​​kl. 09.00-12.00. (unntatt ambassadens helligdager) og mottar KUN søkere som har avtalt på forhånd.


Søkere som har reservert seg via www.thaiembassy.no, (for thailendere), pass (for thailendere) eller legalisering (for både thailendere og ikke-thailendere) og mottatt bekreftelse på avtalen via e-post.


Merknad: Fra 9. november 2020 kan søknad om legaliseringstjenester KUN gjøres via www.thaiembassy.no


De eneste som nå kan møte opp på ambassaden er søkere som har vært i kontakt med offiserer fra konsulærseksjonen og mottatt bekreftelse på tjenestene ved ambassaden, og fått avtalt dato og tidspunkt for oppmøte.


Søkere som føler seg uvel (feber, hoste og pustevansker) bes om å utsette avtalen. For å opprettholde fysisk distansering og for å forhindre spredning av COVID-19, er det KUN 5 personer som får lov til å gå inn i konsulatområdet om gangen (unntatt barn, funksjonshemmede og eldre). Før du mottar tjenester, blir alle bedt om å registrere temperaturen sin ved sjekkpunktet inne i det konsulære området, der den automatiske termometerskanneren er plassert. Bruk av munnbind er obligatorisk hele tiden, og ingen ledsager er tillatt (unntatt barn, mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre).

Ambassaden forbeholder seg retten til ikke å yte tjenester for søkere som nekter ovennevnte tiltak for å forhindre spredning av Covid-19.


Innlevering av enhver form for søknad via Post er midlertidig suspendert.Søkere bes kontakte eller sende inn dokumenter til konsulærseksjonen gjennom følgende kanaler:


Thai nasjonale ID-kort / Thai pass / Legalisering / Sivilregistrering / Familieregistrering / Militærtjeneste penger / Generell konsulærforespørsler og assistanse på e-post: consular@thaiembassy.no


Fødselsattest på e-post: birth@thaiembassy.no


Innreise til Thailand under COVID-19-situasjonen, for thailandske statsborgere på e-post: covid19@thaiembassy.no


Visa og inn Thailand under COVID-19 situasjonen, for ikke-thailandske statsborgere på e-post: visa@thaiembassy.no


Generell konsulærinformasjon på telefon: (+47) 22 12 86 69 mellom kl. 13.00-15.00. (Mandag til fredag)


Merknad: Korrespondanser på ambassaden Facebook Messenger blir ansett som uoffisielle. Derfor blir ikke oppfølging av avtaler eller kontroll av dokumenter betjent via denne kanalen.


Søkere som har bestilt online-avtale via www.thaiembassy.no, vil motta bekreftelse via e-post innen 10 minutter etter online-innsendingen. På grunn av det nåværende høye antallet daglige henvendelser, vil korrespondanse via e-post bli svart innen 7 virkedager.


Ovennevnte endringer av konsulære tjenester vil tre i kraft fra 2. november 2020 inntil videre.Et nytt online system for å få utstedt innreisetillatelse (Certificate of Entry – CoE) tas i bruk 2. november. Denne videoen forklarer hvordan hvordan dette skal fylles ut.

Registreringen skjer via denne websiden hos det thailandske utenriksdepartementet.
ประกาศปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุล ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการท้องถิ่นในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดมากขี้น

ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในนอร์เวย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และทางการนอร์เวย์ได้ประกาศมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นั้น ในการนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการท้องถิ่นดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอแจ้งการปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้ที่เดินทางมารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการนัดหมายไว้แล้วเท่านั้น ได้แก่ 1.1 ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เพื่อขอรับบริการประเภทต่าง ๆ และได้รับการยืนยัน นัดหมายแล้วทางอีเมล ได้แก่ งานบัตรประจำตัวประชาชน งานหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ (ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์ทำนิติกรณ์จะต้องทำนัดหมายล่วงหน้าในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thaiembassy.no) 1.2 ผู้ที่ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกงสุลล่วงหน้าทางอีเมล หรือโทรศัพท์ และได้รับการยืนยันให้เข้ามารับบริการด้านกงสุลตามวันและเวลาที่ได้ตกลงไว้แล้ว

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ เป็นโรคหวัด ไอ จาม หรือหายใจไม่สะดวก เลื่อนการนัดหมายในการเดินทางมารับบริการ นอกจากนี้ เพื่อลดความแออัด อันนำมาซึ่งความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19 จึงขอจำกัดให้ผู้เข้ารับบริการอยู่ในพื้นที่ฝ่ายกงสุลได้ครั้งละไม่เกิน 5 คน โดยก่อนเข้ารับบริการ จะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายและกรอกข้อมูลก่อนเข้ารับบริการที่จุดตรวจอุณหภูมิภายในพื้นที่ฝ่ายกงสุล สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการรับบริการ และไม่นำผู้ติดตามเข้ามาภายในบริเวณฝ่ายกงสุล (ยกเว้นผู้เยาว์ หรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ตามความจำเป็น) ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่ผู้ที่ปฏิเสธดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้างต้น

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ของดรับคำร้องทุกประเภททางไปรษณีย์เป็นการชั่วคราว

4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์รับบริการฝ่ายกงสุล ใช้ช่องทางดังต่อไปนี้ ในการติดต่อสอบถามและส่งเอกสาร 4.1 อีเมล consular@thaiembassy.no สำหรับงานบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / นิติกรณ์ / ทะเบียนราษฎร์ทะเบียนครอบครัว / การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร / คำถามทั่วไปด้านกงสุล 4.2 อีเมล birth@thaiembassy.no สำหรับงานสูติบัตร 4.3 อีเมล covid19@thaiembassy.no สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวไทย 4.4 อีเมล visa@thaiembassy.no สำหรับวีซ่า และการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ 4.5 สอบถามเรื่องทั่วไปอื่น ๆ ด้านกงสุล ทางหมายเลขโทรศัพท์ +47 221 286 69 เวลา 13.00-15.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ) 4.6 กรณีจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทย ทางหมายเลขโทรศัพท์ +47 901 36 815

อนึ่ง การติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง messenger ของ Facebook ถือเป็นช่องทางการติดต่อที่ไม่เป็นทางการ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอไม่รับตรวจสอบการจองนัดหมายต่าง ๆ และการตรวจสอบเอกสารทางช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ทำการนัดหมายบริการต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ทาง www.thaiembassy.no หากทำรายการสำเร็จ จะได้รับการยืนยันทางอีเมล ภายใน 10 นาที โดยที่ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้องเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ผู้ที่ส่ง คำร้องประเภทต่าง ๆ หรือสอบถามทางอีเมล ตามข้อ 4.1-4.4 จะได้รับการตอบกลับภายใน 7 วันทำการ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เว้นแต่มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
Comments


bottom of page