top of page

Soi

Soi ซอย er betegnelsen på en sidegate i thailandske byer. Hovedgatene kalles Thanon og har navn, og langs begge sider av hovedgaten vil der være soier som er nummererte. et smug kalles trok.

Hva er en Soi, Hva er soi Thailand Soi 10 Si Lom

Mange soier har egne navn, men noen velger og bruke nummer da de synes det er lettere å navigere ut ifra nummer enn fra navn.


Oddetalls-soier ligger på venstre side av veien, og partalls-soier på høyre side av veien i stigende rekkefølge. Hvis man vet tallet på soien man skal til, er det bare å følge nummerne, og dersom nummerne er høyere enn den soien man skal til, vet man at man har gått for langt.


Soier som er nær hverandre nummerisk, kan ligge veldig langt fra hverandre fysisk.

Langs Sukhumvit i Bangkok er det f.eks. langt flere oddetalls-soier enn partalls-soier,

noe som gjør at Soi Sukhumvit 53 ligger rett overfor Soi Sukhumvit 36.


Soi Thailand

Dette er en Soi som ofte blir omtalt på diverse fora 😅 (soi 6)


Ordet «sidegate» er en dårlig oversettelse av ordet soi, fordi det gir inntrykk av at det er snakk om en veldig liten gate. I mange tilfeller kan dette stemme, mens i andre kan en soi være en svært bred vei, med mer enn ét felt i hver kjøreretning, og egne soier, F.eks Thong lor som er soi Sukhumvit 55 i Bangkok. Man sier man skal til Thong lor soi 10 og ikke Sukhumvit 55 soi 10.


Soi Hua Hin Bintabaht

Husene i en soi er nummerert. Men hvis et nytt hus bygges etter huset med for eksempel nummer 150, vil det få nummeret 150/1 osv. En formell adresse skrives da "150/1 Soi Sukhumvit 7", med henvisning til huset med det første nummeret etter 150 i den syvende soi av Sukhumvit Road. Husnumrene i de fleste soi'ene starter ikke på 1, men fortsetter etter husnumrene til hovedgaten.


Soi 4 Bangkok

Mange soier har fått sitt navn etter en bedrift eller et landemerke som ligger der.

Det er også en del soier som er unummererte, disse får nesten "alltid" et kallenavn.

F.eks Soi Welcome (etter Hotel Welcome Jomtien) og Soi Whitehouse (etter Hotel Whitehouse) Det er også forskjellig utførelse på skiltene fra sted til sted.


Soi China Town Bangkok

Klongene i Bangkok kan skape litt kaos i navigeringen da Soien noen ganger beholder navnet og nummer, og andre ganger ikke. i mindre byer starter utgangspunktet for nummeringen ut fra amphur - kontoret...


Soi Thailand

Oversettelser:

  • Thanon = hovedvei ถนน

  • Soi = gate ซอย

  • Sub Soi = Mindre gate utenfor en Soi ย่อยซอย

  • Trok = smug ตรอก

  • Klong = kanal คลอง
Kommentare


bottom of page