top of page

Arbeidsdepartementet ber om at arbeidsgivere slutter og diskriminere HIV-smittede

Institutt for arbeidsbeskyttelse og velferd har kunngjort at rundt 30% av hiv-positive arbeidere har opplevd diskriminering fra sjefer på grunn av sin sykdom, diskrimineringen har pågått både under ansettelsesprosessen og mens de er i arbeid. Arbeidsdepartementet har svart med å oppfordre arbeidsgivere til å avslutte politikken for å teste jobbsøkere for HIV-viruset, og kaller praksisen diskriminerende.


Foto: AHF


I følge den britiske baserte veldedighetsorganisasjonen Avert, har Thailand en av de høyeste HIV tallene Asia, med mange unge smittede i befolkningen. Avert legger til at Thailand er det første landet som eliminerer overføring mellom mor og barn, og reduserer frekvensen til under 2%. Data antyder at i Thailand "undertrykkes" viruset hos 95% av de som får retroviral behandling.


Foto: Avert


Arbeidsdepartementets melding falt sammen med World Aids Day i går, som ble markert med en kampanje som hadde som mål å avslutte diskriminering av de som lever med viruset. I følge en Bangkok Post-rapport sier Foundation for Aids Rights at det er rundt 470 000 HIV-positive mennesker i Thailand, som har rett til like rettigheter i henhold til den thailandske arbeidsretten.


Foto: Avert


Apinya Sujittanan fra DLPW oppfordrer arbeidsgivere til å respektere rettighetene til disse arbeidstakerne og arbeidssøkere ved å godta 3 krav: rettferdig behandling av alle arbeidssøkere, enten HIV-positive eller ikke, utdanning for eksisterende ansatte i forhold til viruset og beskytte mot overføring, og hjelpe HIV-positive arbeidere til å få tilgang til medisinene de har rett til under Thailands sosialforsikringsprogram.


“Det har vært store fremskritt innen medisinsk teknologi for HIV / Aids-pasienter de siste årene. Hvis de behandles riktig, kan ansatte (med hiv / aids) jobbe sammen med sunne ansatte uten problemer. ”

I mellomtiden sier Supattra Nakapew fra FAR at 85% av HIV-positive mennesker i Thailand mottar rundt 3 milliarder baht til medisiner og behandling hvert år, men resten er ikke i stand til å få tilgang til det eller velger å ikke gjøre det. Hun påpeker at mange har hatt rusmisbruk, og mener de ikke kan få behandling før de slutter, noe som ikke er tilfelle. Hun legger til at de som tar medisinene er i stand til å jobbe like bra som alle andre, men til tross for dette er diskriminering på arbeidsplassen vanlig.Comentarios


bottom of page