top of page

Den nye rehabiliteringsplanen til Thai Airways ble godkjent av retten

Den sentrale konkursdomstolen har godkjent Thai Airways Internationals (THAI) reviderte plan for omorganisering av virksomheten, og setter i gang dens fulle økonomiske restruktureringsprosess, ifølge en høytstående kilde i selskapet.
Thai Airways, Airbus A350-900 HS-THF

Rettsavgjørelsen kom etter at flyselskapet leverte sin reviderte plan forrige måned.


THAI presenterte den reviderte planen etter en forbedring som har kommet raskere enn forventet.


THAI har rapportert om stadig bedre operasjonelle og økonomiske resultater og en sunnere balanse siden lettelsen av Covid-19-restriksjonene og gjenåpningen av landets grenser, noe som har gitt en økning i passasjer- og godstrafikken de siste månedene.

Planen ble gitt godkjenning av flertallet av kreditorene, inkludert finansdepartementet, som så på den som et kritisk punkt for å trekke flyselskapet ut av økonomisk rehabilitering og returnere det til aksjemarkedet raskere, mest sannsynlig innen 2025, ifølge kilden.


THAI vil nå fortsette med å ansette en finansiell rådgiver som har i oppgave å forberede prosessene for gjeld-til-aksjekonvertering og rekapitalisering verdt 25 milliarder baht som skal fullføres i løpet av de neste to årene. Målet er halvparten av det som ble satt før revisjonen av forretningsplanen.

Flypriser Thailand Norge

THAI har en kontantstrøm på rundt 20 milliarder baht. Thai har satt inn ytterligere tre nye innlede Boeing 777-300ER-maskiner i flåten. To som ble mottatt denne uken ble kongelig tildelt navnene Alongkorn og Srimongkhon. Den tredje, også gitt det kongelig tildelte navnet Theparat, skal leveres 26. oktober.


De nye 777-Maskinene, med åtte seter på første klasse, 40 i business og 255 i økonomi, er også drivstoffeffektive og miljøvennlige.


Tilbake i april mottok THAI tre Boeing 777-300ER for å møte den økende etterspørselen etter flyreiser.


De nye 777-300ER maskinene betjener lukrative langdistanseruter. THAI har angivelig solgt eller er i ferd med å selge 45 utrangerte maskiner, og sitter med det kun med 58 maskiner, unntatt de tre innleide 777-300ER maskinene.

Flyselskapets kabinfaktor har steget til solide 80 % i år. THAI frakter nå i gjennomsnitt 17 554 personer daglig, noe som er en kraftig øking fra 2 092 personer daglig i januar i år.


Tilbakebetalinger

Thai Airways ønsket i følge den reviderte planen å prioritere betalinger til sentrale kreditorer som bakketjenesteleverandører som anses som avgjørende for den pågående videreføringen av virksomheten.


Retten bemerket at en slik fremgangsmåte ikke var til ulempe for andre kreditorer.


Retten godkjente umiddelbart ikke et forslag i den reviderte planen om å håndtere kreditorer raskt i land eller territorier der det ifølge flyselskapet kan være fare for at fly kan bli beslaglagt. Ledere i Thai påpekte at dette ville kunne forårsake alvorlig skade på flyselskapets omdømme og merkevare.


Retten ba om at denne delen av den reviderte planen ble omarbeidet og tok opp spørsmålet om å behandle alle kreditorer likt.


Retten godkjente forslaget om at selskapet skal tilbakebetale passasjerer i forbindelse med forhåndsbetalte billetter før konkursbeskyttelsen, noe som skal være gjennomført innen 31. januar 2024. Beløpet som skal refunderes, vil være knyttet til verdien av billettene.


En søker om refusjon via denne linken, THAI kan som flere andre selskaper har gjort, nekte refusjon av deler av reisen pga Force majeure (hendeler utenfor selskapets kontroll, som når Thailanske og Norske myndigheter stengte grensene under korona pandemien)


I følge kommentarfeltene i mange Thai - Norske Facebook grupper, så er det svært mange som savner Bangkok - Oslo ruten, så vi får håpe at den godkjente rehabiliteringsplanen kan sette fart i Thai's tilbakekomst til OSL.Kilde: Bangkok Post