top of page

Ekornes kutter i Norge - Samler Asia-produksjonen i Thailand

Møbelkonsernet Ekornes tilpasser produksjonskapasiteten i hele konsernet og planlegger reduksjoner i arbeidsstyrken som tar organisasjonen tilbake til nivået før pandemien.

Ekornes er i dag den største møbelprodusenten i Norge og eier merkevarene Ekornes®, Stressless®, Svane®og IMG. Stressless® er et av verdens mest kjente møbelmerker. Produksjonen skjer ved konsernets åtte fabrikker, hvorav fem i Norge, en i USA, en i Thailand og en i Litauen. Ekornes selger sine produkter i 48 land via partnerkanaler.


Tilpasning til dagens markedsutvikling

Produksjonen i Norge skal reduseres med inntil 150 årsverk. Dette kommer i tillegg til en kapasitetsreduksjon på 80 årsverk som ble gjennomført fra september i fjor. I tillegg vil støttefunksjoner og hovedkontoret bli redusert med opptil 40 årsverk. Opplyser produsenten i en pressemelding.


– Ekornes har en lang tradisjon for å møte svingninger i markedet. Vi har gjort det tidligere og gjør det nå igjen å opprettholde konkurransekraften til selskapet, sier Ola Arne Ramstad, produksjonsdirektør i Ekornes.


Samler produksjonen i Thailand

I Asia vil Ekornes samle produksjonen i Thailand og avvikle aktivitetene i Vietnam. I tillegg vil produksjonskapasiteten reduseres gjennom nedbemanninger av til sammen rundt 700 årsverk. Ekornes har foretatt betydelige investeringer i produksjonsanlegget i Thailand for å samle all virksomhet i Asia på ett sted. Denne prosessen vil bli fullført i løpet av første kvartal 2023.

Ekornes setter behovene til kunder og partnere høyt, samtidig som konsernet innfører ytterligere prisøkninger for å motvirke effekten av økte kostnader. Konsernet reduserer også investeringer og indirekte kostnader, i tillegg til å optimalisere produktporteføljen for å beskytte lønnsomheten og den finansielle soliditeten. Konsernet ser på robusthet og fleksibilitet som nøkkelen til å sikre bærekraftig drift og langsiktig lønnsomhet.


Effektene av organisasjonstilpasningene i Norge, omorganiseringen av aktivitetene i Asia og andre initiativ er forventet å få effekt fra andre halvdel av 2023.


Evnen til å levere relevante produkter med korte leveringstider står sentralt i Ekornes og har vært avgjørende for konsernets resultater, støttet av et solid distribusjonsnettverk og en gunstig diversifisering av råstofftilgang og markedstilstedeværelse.


– Effektiv produksjon, sterke merkevarer og innovativ produktutvikling er sentralt for vår konkurranseevne, og en forutsetning for å opprettholde vår sterke markedsposisjon og attraktivitet overfor kunder og sluttbrukere, sier Ødegård Nilsen.Kilde: Ekornes

Comments


bottom of page