top of page

EU-landene enige om og begrense reisende fra Thailand

Saken er oppdatert


EU-landene ble torsdag enige om å begrense reiser fra Thailand.


Thailand, sammen med Rwanda, har nå blitt fjernet fra en liste over land som fikk lov til å komme inn i EU under COVID-19-pandemien.

Til tross for at EU-grensene offisielt har vært stengt siden mars 2020, har de brukt en 'grønn liste' til å bestemme hvilke land de godtar innreise fra.

I den siste oppdateringen av den grønne listen, ble Thailand fjernet fra listen.

Fjerning fra den grønne listen er basert på en rekke faktorer, inkludert situasjonen COVID-19 i det respektive landet, vaksinasjonsforløpet, intensiteten på testinger og hvor pålitelige smittedata et land har.

"Etter en gjennomgang under innstillingen om gradvis oppheving av de midlertidige restriksjonene for ikke-essensielle reiser til EU, oppdaterte rådet listen over land, spesielle administrative regioner og andre enheter og territoriale myndigheter som reisebegrensninger burde oppheves for," ifølge en uttalelse fra EU.

Reisende som har blitt vaksinert, har lov til å komme inn i EU fra hvilket som helst land.Norge har i dag kommet med en oppdatering av innreiserestriksjonene


FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land».


Rwanda og Thailand er tatt ut av EUs tredjelandsliste, og blir dermed ikke vurdert. I tillegg oppfyller ikke Libanon lengre kravene til kategorisering som lilla land.


"Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Les mer i dette rundskrivet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land."

(annonse)


Comentários


bottom of page