top of page

Frykter investorflukt fra Thailand

Økt inflasjon kan føre til investorflukt fra Thailand.

Analytikere forventer at utenlandske fond vil forlate det thailandske aksjemarkedet etter at inflasjonen økte til 7,1 % i mai, som er det høyeste på 13 år.


Pipat Luengnaruemitchai, sjeføkonom ved KKP Research, sa at thailandsk inflasjon enda ikke har nådd toppen og vil på grunn av mange eksterne faktorer sannsynligvis fortsette å stige, en av hovedfaktorene er stigende oljepriser forårsaket av europeiske lands sanksjoner. på russisk energiforsyning.


(annonse)

Han sa at selv om den thailandske økonomien forventes å komme seg i andre halvdel av året, øker inflasjonen raskt, noe som tærer på folks kjøpekraft, sparing og evne til å betjene gjeld.


Pipat sa at høye oljepriser vil presse opp produksjonskostnadene og kan føre til at selskaper må kutte kostnader ved å redusere investeringer og permittere ansatte. Inflasjonen vil også øke finanskostnadene ettersom globale sentralbanker begynner å stramme inn på pengepolitikken.


(annonse)


"Selv om Thailand er et mateksporterende land, har landet en veldig høy andel energi- og matforbruk i forbrukerkurven sammenlignet med andre land," sa han. "Effekten fra inflasjon på befolkningen kan være større, spesielt på de med lavinntekt som bruker større andel på mat og energi enn rike."

Dessuten sa Pipat at landets finansielle stabilitet blir anstrengt av energisubsidier som øker statsgjelden.


(annonse)

Det forventes at Bank of Thailand vil finne en måte å støtte en sakte utvinningsøkonomi uten å risikere å øke inflasjonspresset.


Ifølge analytikere fra Krungsri Securities, Asia Plus Securities og Globlex Securities kan inflasjon føre til at investeringene avtar i andre halvår ettersom investorer bekymrer seg for at sentralbanken kan bli presset til å heve renten.


(annonse)

Utsiktene til renteøkninger vil sterkt svekke markedsstemningen og oppmuntre investorer til å selge aksjer for å redusere risikoen, noe som får midler til å strømme ut av den thailandske børsen.


Den thailandske sentralbanken lot rentene være uendret på 0,5 % onsdag, men Therdsak Thaveeteeratham, konserndirektør i Asia Plus Securities, sa at pengepolitisk komité sannsynligvis vil implementere renteøkninger på påfølgende møter i år for å dempe inflasjonen.


(annonse)

Han sa at både globale og innenlandske inflasjonsrater forventes å forbli på en oppgående trend mens baht fortsetter å svekke seg. Onsdag stod valutaen på 34,46 baht per amerikanske dollar, opp 3,86 % hittil i år.


Investorer ser også stor sannsynlighet for renteøkninger i år fordi den ettårige obligasjonsrenten fortsatt er over styringsrenten på 0,5 %, på 0,66 %, 16 basispunkter høyere. Therdsak sa at den økte sjansen for renteøkninger vil føre til at midler strømmer ut av det thailandske markedet.


"Årsaken til inflasjon er at pengemengden øker, uten at produksjonen av varer og tjenester øker. Eventuelt at pengemengden øker mer enn økningen i produksjon. Det vil si at tilgangen på varer er mindre enn tilgangen på penger, som resulterer i en økning i prisnivået."


Kilde: Bangkok Post

Comments


bottom of page