top of page

Husk Leveattesten

Hvis du er bosatt i utlandet og får pensjon eller uføretrygd fra NAV, vil du få tilsendt leveattest i begynnelsen av april. Frist for å sende inn leveattesten er 5. juni 2022.

Leveattestene gjelder pensjoner og uføretrygd fra folketrygden og Statens pensjonskasse, samt krigspensjon.


Årets leveattestkontroll omfatter mottakere over 65 år som er registrert bosatt i:

  • alle land utenfor EØS-området unntatt

    • Afghanistan, Bhutan, Jamaica, Jemen, Libya, Russland, Storbritannia, Syria, Tajikistan, Ukraina

  • EØS-landene Bulgaria, Italia, Kypros, Polen og Ungarn

Hvis du ikke sender leveattesten innen svarfristen, vil du få en påminnelse. Hvis du ikke svarer på påminnelsen, vil Nav vurdere å stoppe utbetalingen din.


Underskrift og bekreftelse på leveattesten

Du må skrive under leveattesten selv. I tillegg skal to vitner (to myndige personer) eller en offentlig myndighet på hjemstedet ditt bekrefte at du lever.


På grunn av begrenset kapasitet ved norske utenriksstasjoner under Korona-pandemien, har Utenriksdepartementet bedt om at personer som trenger bekreftelse på leveattesten ikke kontakter utenriksstasjonene.Thaifeber har tidligere fått bekreftet fra NAV at en kan bruke Thailendere som vitner...Kilde: NAV

Comments


bottom of page