top of page

Husk Leveattesten

Hvis du er bosatt i utlandet og får pensjon eller uføretrygd fra NAV, vil du få tilsendt leveattest i begynnelsen av april. Frist for å sende inn leveattesten er 5. juni 2022.

Leveattestene gjelder pensjoner og uføretrygd fra folketrygden og Statens pensjonskasse, samt krigspensjon.


Årets leveattestkontroll omfatter mottakere over 65 år som er registrert bosatt i:

  • alle land utenfor EØS-området unntatt

  • Afghanistan, Bhutan, Jamaica, Jemen, Libya, Russland, Storbritannia, Syria, Tajikistan, Ukraina

  • EØS-landene Bulgaria, Italia, Kypros, Polen og Ungarn

Hvis du ikke sender leveattesten innen svarfristen, vil du få en påminnelse. Hvis du ikke svarer på påminnelsen, vil Nav vurdere å stoppe utbetalingen din.


Underskrift og bekreftelse på leveattesten

Du må skrive under leveattesten selv. I tillegg skal to vitner (to myndige personer) eller en offentlig myndighet på hjemstedet ditt bekrefte at du lever.


På grunn av begrenset kapasitet ved norske utenriksstasjoner under Korona-pandemien, har Utenriksdepartementet bedt om at personer som trenger bekreftelse på leveattesten ikke kontakter utenriksstasjonene.Thaifeber har tidligere fått bekreftet fra NAV at en kan bruke Thailendere som vitner...

Les mer om leveattester herKilde: NAV

bottom of page