top of page

Huske leveattesten for 2021

Oppdatert: 1. mai 2021Leveattester til pensjonsmottakere i utlandet


Leveattester for 2021 blir sendt til pensjonsmottakere bosatt i utlandet i begynnelsen av april. Frist for ĂĽ sende inn leveattesten er 5. juni 2021.


Med ”pensjon” mener vi alderspensjon fra folketrygden, krigspensjon og pensjon fra Statens pensjonskasse. Årets leveattestkontroll omfatter mottakere over 70 år som er registrert bosatt i

  • land utenfor EØS-omrĂĽdet, unntatt Chile og Peru

  • EØS-landene Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia


Nav purrer hvis man ikke sender leveattest innen svarfristen.

Hvis purringen ikke fører til respons, vil Nav vurdere ü stoppe utbetalingen.

Underskrift og bekreftelse pĂĽ leveattesten

Leveattesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal to vitner (to myndige personer) eller en offentlig myndighet pĂĽ mottakerens hjemsted bekrefte at mottakeren lever.

NB:

PĂĽ grunn av begrenset kapasitet ved norske utenriksstasjoner under Korona-pandemien, har Utenriksdepartementet bedt om at man ikke kontakter disse for ĂĽ fĂĽ bekreftet leveattesten.👉Leve attesten finner du her👈
bottom of page