Huske leveattesten for 2021

Oppdatert: 1. mai 2021Leveattester til pensjonsmottakere i utlandet


Leveattester for 2021 blir sendt til pensjonsmottakere bosatt i utlandet i begynnelsen av april. Frist for å sende inn leveattesten er 5. juni 2021.


Med ‚ÄĚpensjon‚ÄĚ mener vi alderspensjon fra folketrygden, krigspensjon og pensjon fra Statens pensjonskasse. √Örets leveattestkontroll omfatter mottakere over 70 √•r som er registrert bosatt i

  • land utenfor E√ėS-omr√•det, unntatt Chile og Peru

  • E√ėS-landene Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia


Nav purrer hvis man ikke sender leveattest innen svarfristen.

Hvis purringen ikke f√łrer til respons, vil Nav vurdere √• stoppe utbetalingen.

Underskrift og bekreftelse på leveattesten

Leveattesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal to vitner (to myndige personer) eller en offentlig myndighet på mottakerens hjemsted bekrefte at mottakeren lever.

NB:

På grunn av begrenset kapasitet ved norske utenriksstasjoner under Korona-pandemien, har Utenriksdepartementet bedt om at man ikke kontakter disse for å få bekreftet leveattesten.ūüĎČLeve attesten finner du herūüĎą