top of page

Kildeskatt - Skatteavtaler

Norge har skatteavtaler med en rekke land. Disse avtalene regulerer blant annet om pensjon og uføreytelser fra Norge skal skattlegges i Norge eller ikke.

Etter noen skatteavtaler er alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, skattepliktige i Norge.


Etter andre skatteavtaler er alle eller visse typer pensjoner og uføreytelser skattefrie i Norge. Kan du dokumentere at du er skattepliktig som bosatt i et av disse landene, kan du:

  • søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent slik at du blir trukket riktig skatt ved utbetalingen av din pensjon eller uføreytelse

  • opplyse i skattemeldingen hvor stor del av pensjonen eller uføreytelsen fra Norge som er skattepliktig i Norge

Skatteavtalenes regler om pensjon gjelder i utgangspunktet ikke for uføretrygd og andre uføreytelser. Det kan derfor være andre bestemmelser i skatteavtalen som regulerer om uføretrygd og andre uføreytelser skal skattlegges i Norge.


Noen av de mest aktuelle skatteavtalene er omtalt nedenfor. Informasjonen gjelder beskatningen av pensjon og uføreytelser for inntektsåret 2020.


Thailand

Bor du i Thailand kan du søke om skattefritak i Norge for den delen av pensjonen som skattlegges i Thailand. Du kan også søke om skattefritak i Norge for den delen av uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) som skattlegges i Thailand.


Uføreytelser fra offentlige og private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (som ikke er livrenter), skal skattlegges i Norge.


Malaysia

Bor du i Malaysia skal pensjon knyttet til tidligere privat tjeneste og livrenter, ikke skattlegges i Norge. Uføreytelser som er erstatning for påførte skader, skal heller ikke skattlegges i Norge.


Andre pensjoner og uføreytelser skal skattlegges i Norge.


Filippinene - Indonesia - Laos - Kambodsja - Myanmar

Her er alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, skattepliktige i Norge.

Laos og Kambodsja mangler skatteavtale, dvs mulig med dobbelbeskatning.Kilde : Skatteetaten

Comments


bottom of page