top of page

Norge: Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, og vil tre i kraft 19. oktober 2020. Fra denne datoen blir det dyrere √• s√łke om pass i utlandet enn i Norge. For behandling av s√łknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder f√łlgende satser fra og med 19. oktober:

a. Ordin√¶rt pass til s√łkere over 16 √•r 1 290 kroner. b. Ordin√¶rt pass til s√łkere under 16 √•r 770 kroner. c. Midlertidig pass (n√łdpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til s√łknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom s√łknaden m√• avsl√•s. Det innf√łres ogs√• et eget gebyr for s√łknad om midlertidig pass (n√łdpass), som er det samme for voksne og barn.Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene. Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1.


Her finner du gebyrsatsene dersom du velger √• s√łke om pass mens du oppholder deg i Norge.

For behandling av s√łknad om pass fremmet i Norge betales f√łlgende gebyr:


a. Ordin√¶rt pass til s√łkere over 16 √•r 570 kroner.

b. Ordin√¶rt pass til s√łkere under 16 √•r 342 kroner.

c. Midlertidig pass (n√łdpass) 670 kroner.


Pass- og ID-kortforskriften § 7-1.

Kilde: Norwegian Embassy in Bangkok

bottom of page