top of page

Norge: Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, og vil tre i kraft 19. oktober 2020. Fra denne datoen blir det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

a. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner. b. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner. c. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene. Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1.


Her finner du gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet i Norge betales følgende gebyr:


a. Ordinært pass til søkere over 16 år 570 kroner.

b. Ordinært pass til søkere under 16 år 342 kroner.

c. Midlertidig pass (nødpass) 670 kroner.


Comments