top of page

Nye Visumregler krever forsikring


Innehavere av Non-Immigrant O-A-visum, vil i fremtiden måtte bevise at de har en forsikringsdekning på minst 100.000 dollar som dekker Covid-19.Forslaget ble godkjent av kabinettet tirsdag og Traisuree Taisaranakul, talskvinne for regjeringen, sa at regelendringen ville gjelde alle innehavere av ett års visum.


Den nye regelen kommer som følger en endring av regelverket som ble godkjent av kabinettet i april i fjor.


Den nye regelen gjelder ikke for andre visumkategorier.


For øyeblikket må innehavere av Non-Immigrant O-A-visum ha en forsikringsdekning på minst 40 000 baht for poliklinisk behandling, og 400 000 baht for behandling på sykehus.

De er også pålagt å kjøpe thailandsk helseforsikring via et dedikert nettsted, som i følge Bangkok Post er problematisk.Fremtidige Non-Immigrant O-A-visumsøkere må nå dokumentere at de har en forsikring med Covid-19 dekning, og hvis de er kvalifisert for en statsstøttet velferdsordning eller forsikring, gjelder den samme minimumsdekningen.


De som ønsker å fornye sine Non-Immigrant O-A-visum, kan fritt velge og kjøpe forsikringen fra utlandet.


Hvis de har tilgang til statsstøttet forsikring, må de sende inn dokumentasjonsbevis verifisert av sitt lands ambassade eller av utenriksdepartementet i hjemlandet.


Hvis noen nektes den nødvendige Covid-19-forsikringen fordi de anses å være i en risikogruppe, må de fremvise avvisningsdokumentet samt bevis på økonomisk sikkerhet, bankkonto eller annen helseforsikring verdsatt til minst 100.000 dollar.


Traisuree sa at siden kabinettet i prinsippet hadde godkjent den nye regelen, ville neste skritt være at Immigration skulle publisere alle detaljer og gjøre den offisiell.


Utenriksdepartementet vil også arbeide for å forbedre prosedyren for Non-Immigrant O-A-visumprosedyre, mens Folkehelsedepartementet og innenriksdepartementet vil ha ansvaret for å endre relaterte forskrifter og opplyse publikum om dem.


Traisuree sa at de nåværende Non-Immigrant O-A-visumbestemmelsene, var mangelfulle, ettersom expats over 70 år ikke kunne kjøpe forsikring i Thailand, noe som førte til at de ble diskvalifisert fra å forlenge oppholdet i riket.


Kilde: Bangkok Post

(Annonse)


Comments


bottom of page