top of page

Telenor-eierandel i True Corporation nedskrives med åtte milliarder kroner

Telenor skriver ned verdien på eierandelen sin i det thailandske selskapet True Corporation med åtte milliarder kroner. 

True Dtac telenor

Telenor tar en nedskrivning på drøyt åtte milliarder kroner på eierandelen i selskapet True Corporation, som er notert på Bangkok-børsen og hvor Telenor eier 30,2 prosent.Årsaken til nedskrivningen er at børskursen til True var 5,05 baht ved utgangen av året, mens Telenor hadde en opprinnelig kostpris på 8,15 baht.


Dagens Næringsliv skriver at nedskrivningen kun vil gi en regnskapsmessig effekt.


Under sammenslåingen av selskapene DTAC og True i fjor, som ble til selskapet True Corporation, bokførte Telenor en regnskapsmessig gevinst på 18,5 milliarder kroner.


I tillegg skal et aksjonærlån, som er gitt til det felles eide selskapet som eier Telenors indirekte eierandel i True, bokføres til såkalt virkelig verdi.


– Totalt sett er utfallet av transaksjonen fortsatt positiv for Telenor, og True Corporation er et like sentralt porteføljeselskap i Telenors Asia-virksomhet som tidligere, skriver Telenor i børsmeldingen.


annonsere Thaifeber

Comments


bottom of page