top of page

Telenor har fullført sammenslåingen mellom dtac og True i Thailand

Telenor Asia har i dag fullført sammenslåingen av telekomselskapene True og dtac i Thailand. Transaksjonen er den største telekommunikasjonsfusjonen i Sørøst-Asia målt i virksomhetsverdi.

Det nye selskapet får navnet True Corporation. Telenor vil ha 30,3 prosent eierandel i det nye selskapet, skriver selskapet i en børsmelding onsdag.


I meldingen kommer det fram at True Corp vil betjene rundt 55 millioner mobilkunder, fem millioner bredbåndsforbindelser og 3,2 millioner TV-abonnenter.


Det sammenslåtte selskapet vil ha en virksomhetsverdi på 210 milliarder kroner, et driftsresultat (Ebita) på rundt 25 milliarder og inntekter på rundt 64 milliarder.


Det nye selskapet, som får navnet True Corporation, er godt posisjonert både til å møte Thailands økende etterspørsel etter høyhastighetsdata og å utnytte vekstmuligheter i en digital region i rask utvikling. Ifølge en spørreundersøkelse Telenor Asia gjennomførte i 2022, forventer 82 prosent av thailendere å øke mobilbruken betydelig i løpet av de kommende årene, mer enn i noe annet undersøkt asiatisk marked.


Ved å kombinere styrkene til True og dtac, vil det nye selskapet bli en ledende telekom- og teknologiaktør som ligger helt i front av Thailands digitale utvikling.


- Sluttføringen av denne transaksjonen er en stor milepæl i Thailands digitaliseringsreise. Innovasjonstakten forventes å akselerere, og dette vil skape vekstmuligheter for landet. Telenor er klare til å støtte True Corp med tilgang til avansert teknologi, et nettverk av globale partnere og banebrytende bransjeinnsikt. Det nye selskapet vil kombinere styrkene til dtac og True, og gjør oss i stand til å levere konnektivitetsløsninger i verdensklasse og utnytte utviklingen innen 5G, AI og IoT. Gjennom fusjonene i både Thailand og Malaysia utvider Telenor sin posisjon som en betydelig telekom-eier i Asia. Vi betjener nå over 200 millioner kunder gjennom ledende lokale virksomheter i Asia og er godt posisjonert til å fortsette å skape verdier for både kunder og samfunn, sier Jørgen A. Rostrup, leder for Telenor Asia.


Etter sluttføringen av avtalen vil True Corp arbeide sammen med partnere, leverandører og ansatte for å gi kundene flere fordeler som følge av selskapets større nettverk, flere distribusjonspunkter og et bredere utvalg av produkter og tjenester.


For å akselerere og stimulere veksten i Thailands digitale økosystem, har det nye selskapet, sammen med partnere, til hensikt å etablere et investeringsfond på rundt to milliarder kroner. Formålet er å støtte lovende digitale oppstartsselskaper som utvikler nye produkter og tjenester som kommer thailandske forbrukere til gode.


Telenor og CP Group vil ha en eierandel på 30,3 prosent hver i det nye selskapet.


Transaksjonen er den største telekommunikasjonsfusjonen i Sørøst-Asia målt i virksomhetsverdi, skriver Telenor i sin pressemelding.Kilde: Telenor
annonsere Thaifeber

Comments