top of page

Siste: Thai Airways videre skjebne utsatt med enda en uke


Avstemningen om Thai Airways plan for restrukturering ble i dag utsatt med enda en uke, i følge Bloomberg.

En avstemning om hvorvidt kreditorene skal godkjenne Thai Airways Internationals gjeldsstruktureringsplan, er forsinket med omtrent en uke, ifølge selskapets juridiske rådgiver.


Kreditorene møttes i dag onsdag på en videokonferanse for å diskutere omstillingsplanen, og noen foreslo da å utsette avstemningen til neste uke, sa Kitipong Urapeepatanapong, styreleder for Baker & McKenzie i Bangkok, Kreditorer som har 10% av gjelden kan søke forsinkelse, sa Kitipong.


Kreditorene planla i dag møte via videokonferanse for å stemme over planen for restrukturering. Flyselskapet, som har en samlet gjeldsforpliktelse på minst 410 milliarder Baht, foreslo i mars en treårig frys på tilbakebetaling av lån i en av landets mest profilerte omstillinger.


Thai Airways søker utsettelse av tilbakebetaling av obligasjoner i seks år og fraskrivelse av ubetalte renter på lån som en del av planen, som involverer rundt 170 milliarder baht i gjeld. Den ønsker også å skaffe 50 milliarder baht i ny kapital, samt at de planlegger å kutte på arbeidsstyrken og selge unna eiendom for skaffe kapital.


Det er kreditorer som har minst 50% av flyselskapets gjeld, som må godkjenne planen for at den skal bestå, i henhold til Thailands konkurslov.


Thai Airways, som i fjor hadde et rekordstort tap på 141 milliarder baht, slutter seg til andre globale flyselskaper i å prøve å få gjeldslette under pandemien


En senioradvokat i Kudun & Partners Ltd., som representerer kreditorene, sa i Mars at deres første svar på den foreslåtte omstillingen var gunstig. Thailands finansdepartement flyselskapets største aksjonær, ga sin støtte til gjeldsstruktureringsplanen samme måned.


I tilfelle THAI går konkurs, innebærer neste trinn å vurdere verdien på flyselskapets eiendeler for å avgjøre om hvor mye selskapet er i stand til å betale til kreditorer.

Beregningen ligger på 12,9%, som er en beregning av selskapets tilbakebetalingsevne,

dette er basert på verdien av eiendelene selskapet for tiden har.


Men hvis planen for restrukturering hadde blitt vedtatt på dagens møte, ville flyselskapet trolig fått en betydelig periode på seg for å ordne opp i saken og snu sine økonomiske problemer.Commentaires


bottom of page