top of page

Varsler sterkere krone

Etter et tiår med fallende kronekurs, mener eksperter at den Norske kronen kan styrke seg markant i tiden som kommer.

Det er den enorme rikdommen som kommer fra Norges gass- og oljefelt, som ligger til grunn for et nytt refreng blant markedseksperter, som mener at det er på tide med et stort oppsving i kronekursen.


Danske Bank og Bank of America. sier at den Norske Kronen er et røverkjøp gitt tiåret med tap og det faktum at Norge nå enorme summer på energieksporten.


Det siste tiåret har den norske krona tapt en tredel av sin verdi mot euroen. Det er det største fallet blant samtlige i G10-gruppa, som er en liste over 10 av de mest omsatte valutaene i verden.


Dette er G10-valutaene

  • Norsk krone

  • Svensk krone

  • Amerikansk dollar

  • Euro

  • Britiske pund

  • Japanske yen

  • Australske dollar

  • Newzelanske dollar

  • Kanadiske dollar

  • Sveitsiske franc

Varsler sterkere krone

Ifølge Morgan Stanley vil den norske kronen trolig styrke seg med 15 % mot dollaren i år, og levere best avkastning blant G-10-kollegene. Deutsche Bank omtaler den Norske kronen som den billigste valutaen i verden.


Årsaken til at økonomene tror på en krone-boom er blant annet Norges rolle som den viktigste leverandøren av naturgass til EU, etter at leveransen av russisk gass har stoppet kraftig opp etter invasjonen av Ukraina.

I skrivende stund er én euro verdt 10,74 kroner. Det siste tiåret har den norske krona blitt stadig mer svekket målt mot euroen. Med andre ord: Det har blitt stadig dyrere for nordmenn å feriere i land med euro. Den tida skal nå være forbi, og vi er på vei inn i et skifte.


Det er et stort gap

Kristoffer Kjær Lomholt, valutastrateg i Danske Bank, sier til Bloomberg at den norske valutaen for første gang på veldig lenge ser «undervurdert ut». Han peker blant annet på det norske handelsoverskuddet, med enorme inntekter fra olje og gass. Samtidig er det flere andre momenter som taler i kronas favør.


I 2022 endte Norges handelsoverskudd på 1.574 milliarder kroner, som er omtrent tre ganger så høyt som i 2021. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).


- Dere har hatt hele oljeeventyret og det smittet over fra petroleumsindustrien til resten av samfunnet. Det økte kostnadsnivået. Det var en sterk motvind for krona. Det ser markant bedre ut nå, sier Lomholt til Børsen.


Den danske valutastrategen mener det helt generelt har vært en periode med mye motvind for krona, noe også lave energipriser har vært medvirkende til. Det bildet har, som de aller fleste har fått med seg, har nå snudd.

- Våre anslag tilsier at en reell verdsetting av den norske krona er 8,50 mot euroen, sier Lomholt. Så sterk har ikke krona vært på nesten sju år, i mai 2015, og det er over 2 euro forskjell fra dagens kurs.

- Det er et stort gap, fastslår Lomholt. Valutastrategen understreker at når man snakker om den verdsettelsen av krona, så er det innenfor en tidsperiode på ett til tre år.


- Det betyr ikke at krona skal styrkes i morgen. Det kan skje ting. Krona er den valutaen som reagerer kraftigst på nyheter, som inflasjon og råvarepriser. Det er en volatil størrelse. Men historien er en helt annen nå enn den var, påpeker Lomholt.


Eurooptimismen vil gå over

Et annet vesentlig moment for utviklingen i valutamarkedet er den kinesiske gjenåpningen. Det er en god støtte til industrien, noe som er med på å styrke euroen.


- En av de viktigste drivkreftene for styrkingen av euroen er den store graden av optimisme, eller vi kan kanskje si mindre grad av pessimisme og noe optimisme, i eurosonen, sier Lomholt til Børsen.


Inn mot høsten var det ikke mangel på dystre spådommer - noe som var til å forstå. Europa gikk inn i en høst der de måtte klare å fylle gasslagrene nesten totalt uten gass fra Russland, som inntil invasjonen var Europas viktigste gassleverandør.


Et realt krafttak fra europeiske ledere gjorde at gasslagrene ble fylt, og en så langt uvanlig mild vinter, har gjort en god del dystre spådommer til skamme.


- Det var en høy grad av pessimisme, som vi snakket om i august og september. I løpet av høsten har det sett markant bedre ut. Naturgassprisene har blitt lavere, vinteren er mild og Kina-åpningen er en positiv vekstimpuls som ikke var en del av forventningene, forteller Lomholt.


De europeiske aksjene klarer seg også veldig godt i forhold til resten av verden. Alt dette har vært viktige årsaker til at euroen har styrket seg den siste tida, noe som igjen har ført til at kronas verdi mot euroen er svekket.


Men, fastslår Lomholt:

- Denne eurooptimismen vil gå over.


Markedene undervurderer

"Vi tror fortsatt markedene undervurderer Norges grunnleggende forhold og undervurderer at Norge kan dra nytte av energiomleggingen som pågår i Europa," skrev Bank of America-strateger ledet av Michalis Rousakis i et notat tidligere denne måneden.


"En slutt på inflasjon, sentralbankstramninger og fallende aksjer kan endelig gjøre NOK til den ultimate outperformer," sa David Adams, valutastrateg i Morgan Stanley til Bloomberg.Kilder: Bloomberg I SSB I Børsen

コメント