top of page

Internasjonalt førerkort

Et internasjonalt førerkort (IFK) er en oversettelse av et nasjonalt førerkort som gjør det mulig for innehaveren å føre motorkjøretøy i alle land eller jurisdiksjoner som anerkjenner dokumentet.

Internasjonalt førerkort i Thailand

Internasjonale førerkort utstedes i de fleste land av medlemsorganisasjoner for bilister og trafikanter, slik som Norges Automobil-Forbund, KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA (Rusfri Trafikk) i Norge.


Begrepet internasjonalt førerkort ble nevnt første gang i den internasjonale konvensjonen i forhold til biltrafikk som ble undertegnet i Paris i 1926. Utover Pariskonvensjonen av 1926 reguleres internasjonale førerkort av Genevekonvensjonen om veitrafikk av 1949 og Wienkonventionen om veitrafikk av 1968. Når en stat er kontraherende til mer enn en konvensjon vil den seneste konvensjonen erstatte de tidligere.


Et internasjonalt førerkort har A6-størrelse (148 × 105 mm), et grått omslag og hvite innersider. Utsiden og innsiden av fremsiden skal trykkes på (minst et av) det eller de nasjonale språkene i den utstedende staten. De to siste innersidene skal skrives på fransk, og de foregående sidene for disse skal gjenta den første av dem på flere språk, hvor engelsk, russisk og spansk obligatoriske.


Et internasjonalt førerkort er kun en oversettelse av et nasjonalt førerkort. Man derfor alltid ha med det nasjonale førerkortet i tillegg til det internasjonale. IFK kreves ikke om det nasjonale førerkortet oppfyller kravene i 1949 eller 1968 konvensjonene, det nasjonale førerkortene kan da anvendes i andre land som er part i konvensjonen uten supplement.


Bruk av Norsk førerkort i Thailand

Dersom en Nordmann ønsker å kjøre med et Norsk førerkort i Thailand, så en ha med internasjonalt førerkort, dette kan en bruke i inntil tre måneder.


1 Mai 2020 ratifiserte Thailand -68 konvensjonen, dette betyr at Thailand nå godtar 3-årig internasjonalt førerkort, etter Wienkonvensjonen av 1968.


Her kan du bestille internasjonalt førerkort:

Dersom du ønsker og konvertere ditt Norske førerkort til et Thailandsk førerkort så krever biltilsynet i Thailand (DLT) at du framlegger et internasjonalt førerkort, nederst på denne siden finner du info om hvordan du fornyer et Thailandsk førerkort, kravene som stilles ved konvertering er de samme som ved fornyelse.


Oppstår det en ulykke blir sjåfør uten førerkort automatisk hovedansvarlig for ulykken, uavhengig om den personen er skyldig eller ikke. Forsikringsselskaper kan søke regress, eller avstå fra å gi deg bistand, noe som fort kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner dersom noen blir skadet og i værste fall dør av skadene.

 

Bruk av førerkort fra land utenfor EU/EØS i Norge

Du kan bruke førerkort fra alle land i Norge i inntil tre måneder. Førerkortet må være gyldig, og du må oppfylle de norske alderskravene.


Dette gjelder uansett om du oppholder deg i Norge midlertidig eller har fast bopel. Du kan se alderskravene under informasjonen om hver enkelt førerkortklasse.

Du som ikke har fast bopel i Norge, men har midlertidig oppholdstillatelse inntil seks måneder i forbindelse med et midlertidig arbeidsforhold, kan kjøre med førerkort fra andre land under hele det midlertidige oppholdet i Norge. Du må ha med både oppholdstillatelsen og arbeidskontrakten din under kjøring.


Krav til førerkortet

Norge er bundet av to internasjonale avtaler om veitrafikk. Hver av avtalene har en modell for nasjonale førerkort og en modell for internasjonale førerkort.


Hvis ett av punktene under stemmer, kan du kjøre med førerkortet ditt i Norge i inntil tre måneder – eller i seks måneder hvis du har oppholdstillatelse og arbeidskontrakt:

  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Genèvekonvensjonen om veitrafikk av 1949, og utstedt etter denne førerkortmodellen.


  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen om veitrafikk av 1968, og utstedt etter denne førerkortmodellen.


  • Det er utstedt av et land som er tilsluttet Genève- eller Wienkonvensjonen, men ikke utstedt etter en av disse førerkortmodellene. Du må da ha en autorisert oversettelse av førerkortet ditt, for eksempel et internasjonalt førerkort etter Genève- eller Wienkonvensjonen. Det kan også være en oversettelse i originalutgave fra førerkortmyndighetene i utstederlandet, fra en autorisert translatør i Norge, fra en oversetter knyttet til Tolketjenesten eller fra en underviser ved en offentlig godkjent institusjon.


  • Det er utstedt av et land som ikke er tilsluttet Genève- eller Wienkonvensjonen, men det følger modellen i en av konvensjonene, eller EØS-modellen, og teksten på førerkortet er på engelsk, fransk eller tysk. Hvis teksten er på et annet språk, må du i tillegg ha et internasjonalt førerkort etter Genève- eller Wienkonvensjonen.


Når må du ha et internasjonalt førerkort?

Du må for eksempel ha et internasjonalt førerkort i tillegg til det vanlige førerkortet ditt hvis

  • førerkortet ditt er uten bilde.

  • informasjonen på førerkortet ditt ikke er skrevet med det latinske alfabetet, men kun står på for eksempel arabisk, kyrillisk eller japansk.

  • klassene på førerkortet ditt ikke følger de internasjonale klassene etter Genève- eller Wienkonvensjonen.


Skulle du av ulike årsaker ikke inneha førerett i Norge, så finner du en beskrivelse her om hvordan du går fram for og ta førerkort i Thailand.Kilder: NAF I KNA I MA I Wikipedia I Statens vegvesen I DLT I Thaifeber
Thaifeber

Comentários