Internasjonalt førerkort

Et internasjonalt førerkort (IFK) er en oversettelse av et nasjonalt førerkort som gjør det mulig for innehaveren å føre motorkjøretøy i alle land eller jurisdiksjoner som anerkjenner dokumentet.
Internasjonalt førerkort i Thailand

Internasjonale førerkort utstedes i de fleste land av medlemsorganisasjoner for bilister og trafikanter, slik som Norges Automobil-Forbund, KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA (Rusfri Trafikk) i Norge.


Begrepet internasjonalt førerkort ble nevnt første gang i den internasjonale konvensjonen i forhold til biltrafikk som ble undertegnet i Paris i 1926. Utover Pariskonvensjonen av 1926 reguleres internasjonale førerkort av Genevekonvensjonen om veitrafikk av 1949 og Wienkonventionen om veitrafikk av 1968. Når en stat er kontraherende til mer enn en konvensjon vil den seneste konvensjonen erstatte de tidligere.

Thaifeber

Et internasjonalt førerkort har A6-størrelse (148 × 105 mm), et grått omslag og hvite innersider. Utsiden og innsiden av fremsiden skal trykkes på (minst et av) det eller de nasjonale språkene i den utstedende staten. De to siste innersidene skal skrives på fransk, og de foregående sidene for disse skal gjenta den første av dem på flere språk, hvor engelsk, russisk og spansk obligatoriske.


Et internasjonalt førerkort er kun en oversettelse av et nasjonalt førerkort. Man må derfor alltid ha med det nasjonale førerkortet i tillegg til det internasjonale. IFK kreves ikke om det nasjonale førerkortet oppfyller kravene i 1949 eller 1968 konvensjonene; det nasjonale førerkortene kan da anvendes i andre land som er part i konvensjonen uten supplement.

Norsk Pattayaforum

1 Mai 2020 ratifiserte Thailand -68 konvensjonen, dette betyr at Thailand nå godtar 3-årig internasjonalt førerkort, etter Wienkonvensjonen av 1968.


Her kan du bestille internasjonalt førerkort:

Skulle du av ulike årsaker ikke inneha førerett i Norge, så finner du en beskrivelse her om hvordan du går fram for og ta førerkort i Thailand.


Om du ønsker og konvertere ditt Norske førerkort til et Thailandsk førerkort så ønsker biltilsynet i Thailand (DLT) at du framlegger internasjonalt førerkort, nederst på denne siden finner du info om hvordan du fornyer et Thailandsk førerkort, kravene som stilles ved konvertering er de samme som ved fornyelse.


Oppstår det en ulykke blir sjåfør uten førerkort automatisk hovedansvarlig for ulykken, uavhengig om den personen er skyldig eller ikke. Forsikringsselskaper kan søke regress, eller avstå fra å gi deg bistand, noe som fort kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner dersom noen blir skadet og i værste fall dør av skadene.


Et internasjonalt førerkort er kun en oversettelse av et nasjonalt førerkort. Man må derfor alltid ha med det nasjonale førerkortet i tillegg til det internasjonale, for for at førerkortet skal være gyldig.


Les også: Veien til Thai førerkort


Kilder: NAF I KNA I MA I Wikipedia I Statens vegvesen I DLT I Thaifeber