top of page

Politiet: Ikke bestill utenlandsferie hvis ikke du har pass – leveringstiden er snart 10 uker.

Politiet har gjort en rekke tiltak for å prøve å sikre at så mange som mulig får pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren. Men leveringstiden vil fortsette å øke i ukene som kommer, og folk bør ikke bestille utenlandsferie før de er sikret reisedokumenter.

Politiet har hittil i år registrert 533 000 søknader om pass og nasjonale ID-kort. Til sammenligning registrerte politiet 270 000 søknader om pass i siste normalår, 2019. De siste ukene har det kun vært mulig å søke om enten pass eller nasjonalt ID-kort. Nå er etterspørselen økende og høyere enn tilgjengelig produksjonskapasitet, selv med de tiltakene som er iverksatt. Det betyr at leveringstiden nærmer seg et kritisk punkt inn mot den tiden folk flest tar ferie.


Vent med å bestille utenlandsreise

Per i dag er leveringstiden for pass syv uker, og ifølge politiets prognoser vil denne øke til 10 uker innen juli. Det betyr at dersom man ikke har vært hos politiet og søkt om pass innen de nærmeste dagene, vil man ikke få passet i tide før fellesferien. Nasjonalt ID-kort har en noe kortere leveringstid, men man må søke innen månedsskiftet mai/juni for å få det levert før fellesferien begynner.


- Vi vil på det sterkeste oppfordre folk til å vente med å bestille utenlandsferie før de vet at de har reisedokumentene sine i orden. Siden leveringstiden på nasjonale ID-kort noe kortere enn pass, så bør de som kun skal reise innenfor EU-/EØS-landene og Sveits, velge dette, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.


Ikke belag deg på nødpass

Pandemien og krigen i Ukraina skaper problemer i forsyningskjeden av viktige materialer som brukes i produksjonen av pass og nasjonale ID-kort. Det gjør at leverandøren ikke klarer å produsere i takt med etterspørselen. Dette er en situasjon som ikke er unik for Norge, dette gjelder også for våre naboland, Sverige og Finland. Vandvik sier at folk heller ikke kan belage seg på å søke om nødpass:


- Produksjonsproblemene påvirker også midlertidige pass, eller nødpass. Det er en begrenset tilgang på denne dokumenttypen, og vi må gjøre noen grep for å sikre at personer som er i en nødssituasjon får det de har behov for. Det betyr at folk ikke kan belage seg på et nødpass for å komme seg på utenlandsferie, sier Vandvik.


Politiet estimerer at situasjonen først vil normalisere seg i oktober/november.


Kilde: Politiet

Comments


bottom of page