top of page

Norge stanser adopsjoner fra flere land

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir har vedtatt at alle adopsjoner fra Filippinene, Thailand og Taiwan til Norge stanses.

Adopsjoner til Norge fra Filippinene, Thailand og Taiwan stanses.

Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Bufdir sier til VG at alle pågående adopsjonssaker stoppes.


Adoptivsøkere som har fått tildelt et barn fra disse landene, kan søke til Bufdir om å få fullføre adopsjonen.


I tillegg skal ingen nye par få adoptere fra Sør-Korea foreløpig. De som allerede er godkjent for å adoptere derfra, vil imidlertid få gjennomføre adopsjonen.


Beslutningen kommer etter flere saker der avisen har avslørt ulovelige adopsjoner. På Filippinene har barn blitt solgt og fått falske fødselsattester.


Myndighetene i landet har sagt at de ikke kan utelukke at barn blir sendt til utlandet på feil premisser.


Bufdir oppgir at hovedgrunnen for vedtaket er at «risikoen for dokumentfalsk er så stor at vi ikke kan være trygge på at barnas rettssikkerhet er ivaretatt».


Adopsjonsbyrået InorAdopt har allerede klaget på vedtaket for Taiwan, og Adopsjonsforum varsler at de skal sende en klage i løpet av tirsdagen, ifølge VG.


Verdens Barn, som står bak adopsjonene fra Thailand og Sør-Korea, har ikke svart på om de skal levere en klage.


Derfor stanses adopsjonene fra de ulike landene

  • Thailand: Risiko for korrupsjon, usikkerhet rundt om biologiske foreldre gir frivillig samtykke til at barn adopteres bort og en betalingsordning som ikke er i tråd med adopsjonsloven.

  • Taiwan: Manglende transparens når det gjelder betaling for en adopsjon og biologiske foreldres involvering i prosessen.

  • Filippinene: Risikoen for dokumentfalsk er stor og enkelte av gebyrene som kreves er ikke i tråd med prinsippene i Haagkonvensjonen for adopsjon.

  • Sør-Korea: Landet har ikke godtgjort at det har behov for utenlandsadopsjoner til Norge.

Kilde: Bufdirs vedtak om stans fra de ulike landene


Adopsjonsskandale

TV 2 og «Norge bak fasaden» har fortalt flere historier om adopsjoner til Norge.


Internasjonale granskninger har avslørt et adopsjonsmarked med menneskehandel og korrupsjon.


Etter flere medieoppslag og politisk press, bekreftet Barne- og familiedepartementet til TV 2 at Norge bestemte seg for å følge andre land, som har valgt å granske egen adopsjonsprosess.


– Jeg tar denne saken på stort alvor, og har hele tiden vært åpen for å gjennomføre en ekstern gransking, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til TV 2 den gang.


Kilder: VG | TV 2
Annonsere hos oss Thaifeber


Commentaires


bottom of page