top of page

THAI: konkursretten vil godta flyselskapets rehabiliterings forslag

Den fungerende presidenten for Thai Airways International (THAI) sa at han er trygg på at flyselskapets rehabiliteringsplan vil overgå domstolens behandling, og at de forbereder nødvendig informasjon å foreslå for konkursretten 17. august.
Foto: Wikimedia Commons

Denne informasjonen vil støtte rettens vurdering av to spørsmål:

Om THAI skal gjennomgå rehabilitering og om løsninger bør velges i tråd med flyselskapets forslag.


Fungerende THAI-president Chansin Treenuchagorn la til at det ikke forventes at retten, skal vurdere hvor mye flyselskapet vil betale tilbake kreditorene og nå den 17. august.


Han la til at han var sikker på at flyselskapets forslag vil bli akseptert av domstolen, og rehabiliterings planutvalget som er satt til å håndtere rehabiliteringen, vil bestå av dyktige personer.


THAI har sagt at 80 prosent av både innenlandske og utenlandske kreditorer støttet THAIs rehabiliteringsplaner, mens de resterende 20 prosent som ikke godtok det, stort sett var obligasjonshavere.


En rapport fra THAI sa at flyselskapet hadde som mål å foreslå retningslinjer for forretningsadministrasjon for retten den 17. august, inkludert forbedringer i flåten og flyruter, dens organisasjon og forretningsenhet, kommersielle strategier og evne til å generere inntekter og dens organisasjonsstruktur.


Rapporten sa også at rehabiliterings planutvalget besto av seks medlemmer av THAIs styre og EY Corporate Advisory Services.
Comments


bottom of page