top of page

Ikke bryt loven, advarer den thailandske utdanningsministeren studentene

Thailands Utdanningsminister advarer studentene om å følge loven når de protesterer. Hvis de bryter loven, kan de bli arrestert på campus, sier han.

Det dystre rådet kommer fra noen som har vært der, og gjort det. Tilbake i 2014 ble utdanningsminister Nataphol Teepsuwan arrestert som protestleder for Folkets demokratiske reformkomité.


Teepsuwan kom med advarselen under et forum om Thailands nye utdanningsmodell han promoterer, og som er planlagt å gjøre store endringer i den nasjonale læreplanen. Kommentarene hans om potensielle arrestasjoner var som svar på den nylige protokratiske protesten under vigselseremonier.


Han sier at studenter også bør avstå fra respektløse gester. En rapport fra Thai Enquirer beskrev ikke om visse gester kan føre til arrestasjon. men 3-fingersalutt, som brukes i filmen "Hunger Games", har blitt anerkjent som et anti-militært symbol.


Bilder fra de daglige flaggsseremoniene på videregående skoler viser flere studenter som viser 3-fingersalutten.

Noen studentprotestere hadde også hvite buer til skolen, men båndene ble konfiskert av politiet.

コメント


bottom of page