top of page

Myndighetene avvikler kravet om Thailand Pass.

CCSA har i dag kunngjort at Thailand Pass vil ikke lenger være et krav for utlendinger som reiser til Thailand. Påbudet om munnbindbruk utendørs oppheves også.

Thailand Pass vil fra 1. juli ikke lenger være et krav for utlendinger som reiser til Thailand, en vil i stede bli pålagt å framlegge dokumentasjon på vaksinasjon eller framlegge et covid-19-testresultat tatt maks. 72 timer før avreise. Kravet om forsikring frafaller også, men alle anbefales og ha en gyldig reiseforsikring.


En vil heller ikke være pålagt å bruke munnbind utendørs eller på godt ventilerte steder. Men munnbindkravet blir fortsatt gjeldene på steder med mye folk, og på all offentlig transport.

Munnbind krav som blir gjeldene:


Innendørs: så kreves det at en bruker munnbind med mindre du er alene. ELLER at du gjør aktiviteter der munnbind ikke kan brukes, som når en spiser, trener, motta pleie i ansiktet og utøver scenekunst, når disse aktivitetene er fullført, er du pålagt å sette på munnbindet igjen.


Utendørs: bruk munnbind når du er sammen med andre og ikke kan holde avstand, eller om området er overfylt med mange mennesker eller ikke er så godt ventilert - for eksempel hvis du bruker offentlig transport, er på markeder, idrettsarenaer og konsertarenaer.

De som er i høyrisikogrupper og som ikke er fullt vaksinerte, blir oppfordret til å bruke munnbind når de er sammen med andre.


CCSA kunngjorde også at Bangkok og alle Thailands 76 provinser nå vil bli "grønne" soner (overvåkingsområder). Dette betyr at de fleste virksomheter nå kan gå tilbake til en normal drift.


Puber, barer og Underholdningssteder vil også kunne gjenoppta sine normale åpningstider til kl. 02.00. Forbudet mot salg av alkohol mellom 14.00 og 17.00 på hotell vil bli opphevet fra og med 1. juli. Dette vil gjelde for hele landet.


Temperaturkontroll i bygninger blir ikke lenger nødvendig, med mindre det er i høyrisikoområde.

fra 1 juli så blir det da kun krav om at en framviser et vaksinasjonssertifikat eller et covid-19-testresultat ved innreise. Det kan enten være en RT-PCR-test eller en Pro ATK-test som er tatt maks.72 timer før avreise på en godkjent klinikk .Vær oppmerksom på at dette ikke trer i kraft før det er publisert i Royal Gazette.


Kilde: thailandprd I CCSA