top of page

Norges Bank bekrefter at det er problemer med veksling av norske sedler i utlandet

Norges Bank skriver i en pressemelding at de har fått informasjon om at noen banker i Norge har blitt mer restriktive med å kjøpe norske sedler fra utlandet, med henvisning til hvitvaskingsregelverket.
Norwegian krone

Dette har ført til at noen utenlandske banker og vekslingskontorer har sluttet å ta imot norske sedler.


Etter det Norges Bank har fått opplyst, er det også problemer med å få vekslet danske og svenske sedler utenfor Skandinavia.


Situasjonen som har oppstått kommer ikke som et resultat av beslutninger eller handlinger fra Norges Bank.


Sedler handles mellom kommersielle aktører på tvers av landegrensene, og det er banker i Norge som tar imot innskudd av kontanter.


Slik virksomhet er underlagt alminnelig bankregulatorisk regelverk.

Thaifeber Facebook

Norges Bank skriver at de jobber med å få innhente mer informasjon.


For litt over en uke siden så annonserte T.T. Currency Exchange i Pattaya, at de ikke lenger tok i mot Danske, Norske og Svenske kroner.

T.T Currency Exchange message

Problemet med å veksle Danske kroner oppsto allerede Ifjor høst, da Danske banker opplyste at de ikke lenger tok i mot "hjemsendte" kontanter fra Thailand, pga usikkerhet om å kunne overholde hvitvaskingsregelverket.


Norges Bank skriver at nordmenn som planlegger en reise til utlandet, bør vurdere å veksle til seg valuta før avreise eller benytte kort eller andre elektroniske betalingsmidler under selve reisen.


Oppdatering

Norges Bank, skriver i en mail til oss den 12.09.23, at de fortsatt ikke noe nytt å melde i denne saken. De anbefaler at en følger med på nettsiden deres for evt. oppdateringer.Kilde: Norges Bank

コメント