top of page

Stort FN-flertall krevde at Russland trekker seg ut av Ukraina

FNs hovedforsamling har med stort flertall vedtatt et krav om stans av kamphandlingene i Ukraina og at Russland trekker styrkene sine ut.

I FNs hovedforsamling stemte Thailand og 140 andre medlemmer for en umiddelbar slutt på krigen i Ukraina.


Avstemmingen gikk gjennom med 141 stemmer for, syv stemmer mot og 32 blanke stemmer.


De syv nasjonene som stemte i mot var: Hviterussland, Nord-Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Russland og Syria.


Kina, India, Sør-Afrika, Sri Lanka, Pakistan, Vietnam og Laos. var blant de 32 landene om stemte blankt. Thailand har i tidligere avstemninger tilhørt denne gruppen.


Selv om avstemningen ikke er juridisk bindende, har den stor politisk betydning. Resolusjonen oppfordrer alle parter i tvisten til å finne strategier for å oppnå fred. Den sa at Russland må «umiddelbart, fullstendig og betingelsesløst trekke tilbake alle sine militære styrker fra territoriet» og krevde en umiddelbar opphør av fiendtlighetene.

Selv om resolusjonen ikke beskriver hvordan fred kan oppnås, oppfordret den medlemmer og internasjonale organisasjoner til å fordoble sin innsats for å iverksette tiltak mot krigsforbrytelser.


Resolusjonen bekreftet også FN forsamlingens forpliktelse til Ukrainas suverenitet, uavhengighet, enhet og territoriale integritet, som strekker seg til Ukrainas territorialfarvann.


Resolusjonen understreket også behovet for å sikre ansvarlighet for de alvorligste forbrytelsene under internasjonal lov begått i Ukraina gjennom uavhengige etterforskninger og rettsforfølgelser for å sikre rettferdighet for alle ofre og forhindre fremtidige forbrytelser.


Under åpningen av FN-møtet onsdag, fordømte generalsekretær António Guterres Russlands angrep på Ukraina 24. februar i fjor.


– Invasjonen krenker vår felles samvittighet, sa Guterres. Han kalte årsdagen for invasjonen «en vond milepæl for det ukrainske folket og for verdenssamfunnet».
תגובות


bottom of page