top of page

Stortingsvalget 2021𝐕𝐚𝐥𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐠 𝐊𝐚𝐦𝐛𝐨𝐝𝐬𝐣𝐚


Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september.


I Thailand og Kambodsja vil det i år være mulig å forhåndsstemme fra følgende steder og tidsrom:𝐍𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞 𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤

Mellom 1. juli og 15. august

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom klokken 09.00-12.00 og 13.00-15.00.

(Onsdager stengt)

UBC II Building, 18th floor

591 Sukhumvit Rd., Soi 33

Bangkok 10110

(BTS Phrom Phong)
𝐃𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐬𝐤𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞𝐭 𝐢 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚

Mellom 1. juli og 10. august, mandag-onsdag mellom klokken 08.30-12.00.

(Torsdag og fredag stengt)

384/22 Moo 12, Jomthien Garden #52

Jomthien Beach Road, Nongprue

Banglamung, 20260 Cholburi
𝐃𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐬𝐤𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞𝐭 𝐢 𝐏𝐡𝐮𝐤𝐞𝐭

Mellom 1. juli og 10. august, mandag-fredag mellom klokken 10.00-12.00 og 13.00-15.00

MMB Building, tredje etasje,

9/17 Moo 6, Thepkasatri Road, Rassada,

Muang District, Phuket 83000𝐒𝐯𝐞𝐫𝐢𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞 𝐢 𝐏𝐡𝐧𝐨𝐦 𝐏𝐞𝐧𝐡, 𝐊𝐚𝐦𝐛𝐨𝐝𝐬𝐣𝐚

Mellom 1. og 20. juli, mandag-torsdag mellom klokken 09.00-11.00.

(Fredag stengt)

Embassy of Sweden in Phnom Penh

10th Floor, Prince Phnom Penh Tower,

#445, Monivong Blvd & Street 232,

Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Cambodia.

Telephone: +855 23 861 712, Mobile: +855 16 644 144
Merk:

I Kambodsja vil det ikke foreligge stemmesedler man kan krysse av på. I stedet blir man nødt til å benytte blanke ark som stemmeseddel, samt 3 konvolutter dette skal legges i.
Husk Legitimasjon - God valg

Stemme ved brevpost


Dersom du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker kan du forhåndsstemme ved brevpost.


Publisert: 18.06.2021


Du kan be om å få tilsendt nødvendig offisielt valgmateriell fra de fleste norske utenriksstasjoner, slik at du kan sende din stemme i posten fra der du befinner deg. I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell. Du kan da bruke blanke ark som stemmeseddel. Du må i tillegg ha tre konvolutter. Du kan bruke helt alminnelige konvolutter, men det er en fordel om de har ulik størrelse. Av hensyn til at det skal være hemmelig valg, bør du unngå å bruke konvolutter med navn på selskap, organisasjon eller lignende. Stemmegivningen blir imidlertid ikke forkastet, dersom en slik konvolutt er brukt. Siden konvoluttene har hver sin funksjon, har de ulike navn:

  • Stemmeseddelkonvolutten legger du stemmeseddelen i.

  • Omslagskonvolutten brukes til å registrere nødvendige opplysninger om deg som avgir stemme, og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.

  • Forsendelseskonvolutten brukes til å legge omslagskonvolutten i, og benyttes deretter til å sende din stemmegivning til den kommunen i Norge der du er innført i manntallet og har stemmerett.

På det blanke arket du bruker som stemmeseddel, må du skrive:

  • Hvilket parti eller gruppe du stemmer på.

  • At stemmen er avgitt til stortingsvalget 2021 i ... kommune (her må du skrive navnet på den kommunen der du deltar i valget/ har stemmerett)

Fremgangsmåte for stemming ved brevpost

  1. Gjør ditt valg av parti eller gruppe. Benytter du en offisiell stemmeseddel krysser du av for parti eller gruppe. Dersom partiet eller listen du ønsker å stemme på ikke er oppført på seddelen, kan du skrive navnet på partiet/listen nederst på stemmeseddelen på angitt sted. Benytter du et blankt ark skriver du navnet på parti eller gruppe, og at du avgir stemme til stortingsvalget 2021.

  2. Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Konvolutten bør limes igjen.

  3. Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, og lim igjen omslagskonvolutten. Er omslagskonvolutten åpen, blir stemmegivningen forkastet og ikke telt.

  4. Påfør nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten: Benytter du en offisiell omslagskonvolutt for forhåndsstemmegivning utenriks – skriv nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten nøyaktig og forståelig. Det er særlig viktig at navn, fødselsnummer (fødselsdato + personnummer, 11 siffer) og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge er riktig. Benytter du en vanlig konvolutt som omslagskonvolutt, må du skrive følgende opplysninger på konvolutten: «Til valgstyret i ................................. kommune» (Her skriver du inn navn på kommunen der du er folkeregisterført som bosatt i Norge). Adresse til den kommunen der du er folkeregisterført/kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt. Her finner du adressene til alle valgstyrene. Tid og sted for stemmegivningen. Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og fødselsnummer (fødselsdato + personnummer, 11 siffer). Din adresse i Norge 30. juni i 2021, eventuelt siste folkeregisterførte bostedsadresse i Norge hvis du har meldt flytting til utlandet Registrert som bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen? Har du vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen, søker du samtidig med stemmegivningen om innføring i manntallet i den kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt. Du må også forsikre at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden kan skrives utenpå den vanlige konvolutten du benytter som omslagskonvolutt på følgende måte: «Jeg søker herved om innføring i manntallet i den kommunen i Norge der jeg sist var folkeregisterført som bosatt. Jeg forsikrer at jeg er norsk statsborger.» At du forhåndsstemmer ved brevpost (brevstemmegivning utenriks). Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Vitnets navn, fødselsdato og adresse skal påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bekrefter riktigheten av det som er påført ved å underskrive på omslagskonvolutten. Det er ikke påkrevd med vitne. Skriv din underskrift på konvolutten. Du bekrefter da at opplysningene du har gitt er riktige.

  5. Legg omslagskonvolutten i en forsendelseskonvolutt, og adresser forsendelseskonvolutten til valgstyret i den kommunen der du er folkeregisterført/kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt.


Stemmegivningen er nå klar til å sendes med posten til Norge. Frist For å bli godkjent, må stemmegivningen være sendt før 3. september og komme frem til valgstyret i kommunen innen kl. 17.00 tirsdag 14. september.Her har du en oversikt over valgkampbidragene som Partiene mottar: Bidrag i valgårHusk Legitimasjon - God valg


Comments


bottom of page