top of page

Suksessfulle forhandlinger med kreditorer

Denne framgangen ble rapportert til statsråd av visestatsminister Wissanu Krea-ngam som leder av overvåkningsutvalget for rehabilitering.

THAI har frem til 17. august å komme med en rehabiliteringsplan for å presentere for sentral konkursdomstolen. "Å søke konkursbeskyttelse i USA vil bidra til å beskytte THAIs eiendeler i utlandet.


Denne prosessen må fullføres før 17. august, da retten planlegges å sette i gang en etterforskning, ”sa Wissanu. Basert på informasjon levert til sentral konkurs domstolen, 31. mars, hadde flyselskapet påløpt netto tap på 12 milliarder Bt og gjeldsgraden på 20,81 prosent basert på forvaltningskapital til en verdi av 256 milliarder kroner mot totale gjeld på over 350 milliarder Bt.Siden det ikke er i stand til å redusere sine månedlige utgifter med 6 milliarder Bt, vil ikke flyselskapet ha nok kontanter til å betale regninger i juni. Flyselskapet er for tiden i samtaler med relaterte byråer for å søke midler.


Det er viktig for THAI å forhandle så mange avtaler med kreditorer og relevante byråer før 17. august for å sikre en jevn utvinningsprosess.Flyselskapets juridiske konsulenter, Baker & Mckenzie, har begynt å ta skritt i denne retningen. I mellomtiden har flyselskapet oppfordret samferdselsdepartementet til å hjelpe nå som det har mistet fordelene som et statlig foretak.


Kilde : The NationComments


bottom of page