top of page

Thailands politiske fremtid

I denne reportasjen fra Insight nevnes skjevheten i hvordan Thailands regjering sammensettes.

Det frie valget ga de demokratiske partiene flertall i "House of Representatives", men de alene velger ikke landets regjering. Det er det "House of Representatives og "Senatet" som velger. "Senatet" består av 250 stemmer og representantene der er alle utpekt av det militære.


Med et slikt system, må de folkevalgte få minst 75% av stemmene for å veie opp for de militære i Senatet.

Reportasjen tar også for seg regjeringens håndtering av Corona krisen .


Comments


bottom of page